آیین نامه های پژوهش های کاربردی

مصوبات دولتی

مصوبات داخلی

اطلاعات مربوط به دانشگاه و معاونت پژوهشی دانشگاه تهران

ضمانت نامه

مالیات

مفاصا حساب بیمه

کتاب آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های پژوهش و فناوری دانشگاه تهران (دریافت فایل)

همایش‌ها و کنفرانس‌ها

طرح های کاربردی در جشنواره پژوهش دانشگاه

(Visited 6,778 times, 2 visits today)