تفاهم نامه های بین المللی

ردیف نام طرفین قرارداد نام کشورهای طرفین قرارداد تاریخ شروع قرارداد تاریخ خاتمه قرارداد
۱  دانشگاه تهران و دانشگاه ماربورگ ایران و آلمان سپتامبر ۲۰۱۳ سپتامبر ۲۰۱۸
۲  دانشگاه تهران و دانشگاه ورزبورگ ایران و آلمان مارس-۲۰۱۴ مارس-۲۰۱۹
۳  پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و موزه تاریخ طبیعی ارفورت آلمان ایران و آلمان می‌۲۰۱۴ می‌ ۲۰۱۹
۴ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و بنیاد میشائیل سوکوف آلمان ایران و آلمان ژانویه ۲۰۱۵ قابل تمدید
۵ پردیس علوم دانشگاه تهران و دانشگاه گوتینگن آلمان ایران و آلمان ژانویه ۲۰۱۵ قابل تمدید
۶  دانشگاه تهران و دانشگاه یوتا آمریکا ایران و آمریکا سپتامبر ۲۰۱۴ قابل تمدید
۷  دانشگاه تهران و دانشگاه آیوا آمریکا ایران و آمریکا دسامبر ۲۰۱۴ قابل تمدید
۸  پردیس فنی دانشگاه تهران و دانشگاه ایندیانا پردو ایران و آمریکا می‌ ۲۰۱۵ قابل تمدید
۹  پردیس فنی دانشگاه تهران و دانشگاه ایندیانا پردو ایران و آمریکا جولای ۲۰۱۵ قابل تمدید
۱۰  دانشگاه تهران و چهار دانشگاه اسپانیا ایران و اسپانیا می‌۲۰۱۵ قابل تمدید
۱۱  پردیس فنی دانشگاه تهران و دانشگاه نیوساوت ولز ایران و استرالیا می‌۲۰۱۴ قابل تمدید
۱۲  دانشگاه تهران و دانشگاه ایروان ایران و ارمنستان آوریل ۲۰۱۵ قابل تمدید
۱۳  معاونت پژوهشی دانشگاه تهران و دانشگاه زیمباوه ایران و آفریقای جنوبی اکتبر ۲۰۱۳ اکتبر ۲۰۱۸
۱۴  معاونت پژوهشی دانشگاه تهران و انستیتو تکنولوژی Harare ایران و آفریقای جنوبی اکتبر ۲۰۱۳ اکتبر ۲۰۱۸
۱۵  مرکزتحقیقات فنون نوین در مهندسی علوم زیستی دانشگاه تهران و دانشگاه ملی تاراس شفچنکو ایران و اوکراین دسامبر ۲۰۱۳ دسامبر ۲۰۱۸
۱۶  دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران و دانشگاه ریدینگ انگلستان ایران و انگلستان فوریه ۲۰۱۵ قابل تمدید
۱۷  دانشگاه تهران و دانشگاه ملی اکوادور ایران و اکوادور فوریه ۲۰۱۴ فوریه ۲۰۱۹
۱۸  دانشگاه تهران و دانشگاه مرکزی اکوادور ایران و اکوادور فوریه ۲۰۱۴ فوریه ۲۰۱۹
۱۹  دانشگاه تهران و دانشگاه اکوادور (فارسی و اسپانیولی) ایران و اکوادور فوریه ۲۰۱۴ فوریه ۲۰۱۹
۲۰  دانشگاه تهران و دانشگاه سوماترا ایران و اندونزی مارس-۲۰۱۳ مارس-۲۰۱۸
۲۱  دانشگاه تهران و دانشگاه محمدیه سمارنگ ایران و اندونزی جولای ۲۰۱۵ قابل تمدید
۲۲  دانشگاه تهران و دانشگاه رم لسپینزا ایران و ایتالیا ژوئن ۲۰۱۳ ژوئن ۲۰۱۸
۲۳  دانشگاه تهران و دانشگاه سالرنو ایران و ایتالیا ژوئن ۲۰۱۴ ژوئن ۲۰۱۹
۲۴ دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و مرکز پژوهش سماس دانشگاه ساپینزا ایتالیا ایران و ایتالیا اگوست ۲۰۱۴ اگوست ۲۰۱۹
۲۵ دانشگاه تهران و دانشگاه ونیز ایران و ایتالیا می‌۲۰۱۵ می‌۲۰۲۰
۲۶  دانشگاه تهران و دانشگاه Zenica ایران و بوسنی و هرزگوین فوریه ۲۰۱۳ فوریه ۲۰۱۸
۲۷  معاونت بین الملل دانشگاه تهران و دانشگاه لیسبون ایران و پرتغال ژانویه ۲۰۱۵ ژانویه ۲۰۲۰
۲۸  دانشگاه تهران و دانشگاه اندوکوز مایوس ایران و ترکیه جولای ۲۰۱۳ جولای ۲۰۱۸
۲۹  دانشگاه تهران و دانشگاه کرکاله ایران و ترکیه سپتامبر ۲۰۱۳ سپتامبر ۲۰۱۸
۳۰  معاونت بین الملل دانشگاه تهران و دانشگاه کرکاله ایران و ترکیه سپتامبر ۲۰۱۳ سپتامبر ۲۰۱۸
۳۱ دانشگاه تهران و دانشگاه Sinop ایران و ترکیه نوامبر ۲۰۱۳
۳۲ دانشگاه تهران و دانشگاه سلجوق ایران و ترکیه ژانویه ۲۰۱۴ ژانویه ۲۰۱۸
۳۳  دانشگاه تهران و دانشگاه تکنولوژی ترکیه (متیو) ایران و ترکیه دسامبر ۲۰۱۳ دسامبر ۲۰۱۸
۳۴  دانشگاه تهران و دانشگاه استانبول ایران و ترکیه ژانویه ۲۰۱۴ ژانویه ۲۰۱۵
۳۵  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران و دپارتمان فرهنگ و مطالعات منطقه‌ای دانشگاه کپنهاک ایران و دانمارک ۲۰۱۳ ۲۰۱۵
۳۶  دانشگاه تهران و دانشگاه دولتی لومونوسف ایران و روسیه آوریل ۲۰۱۵ قابل تمدید
۳۷  معاونت بین الملل دانشگاه تهران و بنیاد روسکی میر ایران و روسیه آوریل ۲۰۱۵ قابل تمدید
۳۸ دانشگاه تهران و دانشگاه پلی تکنیکا بخارست ایران و رومانی مارس-۲۰۱۴ مارس-۲۰۱۹
۳۹ گروه مهندسی معدن پردیس فنی دانشگاه تهران و گروه مهندسی معدن دانشگاه ژنو ایران و سوئیس دسامبر ۲۰۱۴ دسامبر ۲۰۱۹
۴۰  دانشگاه تهران و دانشگاه سانتاماریا ایران و شیلی فوریه ۲۰۱۴ قابل تمدید
۴۱  پردیس ابوریحان دانشگاه تهران و دانشکده کشاورزی دانشگاه کربلا ایران و عراق ژانویه ۲۰۱۴
۴۲  پردیس ابوریحان دانشگاه تهران و دانشکده کشاورزی دانشگاه نجف ایران و عراق زانویه ۲۰۱۴
۴۳  دانشگاه تهران و دانشگاه الموطن عراق ایران و عراق فوریه ۲۰۱۴ فوریه ۲۰۱۹
۴۴  پردیس ابوریحان دانشگاه تهران و دانشکده کشاورزی و دانشکده دامداری دانشگاه قاسم الخضراء ایران و عراق ژانویه ۲۰۱۴
۴۵  پردیس ابوریحان دانشگاه تهران و دانشکده کشاورزی دانشگاه بصره ایران و عراق ژانویه ۲۰۱۴
۴۶  دانشگاه تهران و دانشگاه سلطان قابوس ایران و عمان فوریه ۲۰۱۴ فوریه ۲۰۱۷
۴۷  دانشگاه تهران و دانشگاه لیسیوم فیلیپین ایران و فیلیپین جولای ۲۰۱۵ جولای ۲۰۱۷
۴۸ دانشگاه تهران و مدرسه عالی تکنولوژی کانادا ETS ایران و کانادا اکتبر ۲۰۱۴ اکتبر ۲۰۱۹
۴۹  معاونت بین الملل دانشگاه تهران و دانشگاه کیونگ هی ایران و کره جنوبی ژانویه ۲۰۱۳ زانویه ۲۰۱۸
۵۰  دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و دانشگاه هونگ آیک ایران و کره جنوبی اگوست ۲۰۱۳ اگوست ۲۰۱۸
۵۱  دانشگاه تهران و دانشگاه کویت ایران و کویت می‌۲۰۱۴ می‌ ۲۰۱۹
۵۲  دانشگاه تهران و دانشگاه تفلیس ایران و گرجستان آوریل ۲۰۱۴ آوریل ۲۰۱۹
۵۳  دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و دانشگاه آدام میسکویچ ایران و لهستان سپتامبر ۲۰۱۳ سپتامبر ۲۰۱۸
۵۴  دانشگاه تهران و دانشگاه مالزی ایران و مالزی اگوست ۲۰۱۳ اگوست ۲۰۱۸
۵۵  پردیس ابوریحان دانشگاه تهران و دانشگاه وگینگن هلند ایران و هلند مارس-۲۰۱۴

 

(Visited 1,365 times, 1 visits today)