اهداف و چشم انداز

چشم‌انداز
معاونت پژوهش و فناوری در دانشگاه تهران؛ نماد آموزش عالی کشور در عصر حکمت ، نهادی است با برخورداری از  هویت و مکتب فکری متمایز در عرصه پژوهش و فناوری و متناسب با مزیت‌های نسبی دانشگاه و نقطه اتکا دولت و مردم در تحقق جامعه‌دانش بنیان تلاش می‌کند. معاونت با هدف ایجاد استحکام، اقتدار و امنیت ملی، سهم عمده‌ای در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه و پاسخگویی به نیاز‌های کشور در رویارویی با انواع چالش‌ها در ابعاد جهانی، منطقه‌ای و ملی به‌ویژه در شرایط احتمالی تحریم و تهدید‌های بین‌المللی در حوزه مرتبط با پژوهش و فناوری را دارد. مهم‌ترین مزیت راهبردی معاونت در افق چشم‌انداز، تربیت کارگزارانی فکور، متعهد و حکیم در کاربست دانش و فناوری‌های جدید است و از موقعیت ممتازی در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی در پژوهش و فناوری، تولید، تجاری‌سازی و خلق ثروت و توسعه مرزهای دانش برخوردار است.

هدف‌های راهبردی
برمبنای اسناد بالادستی دانشگاه تهران از جمله سند چشم‌انداز دانشگاه تهران در افق ۱۴۰۴ و برنامه دوم دانشگاه تهران، اهداف راهبردی انتخاب شده برای معاونت پژوهش و فناوری عبارتند از:
–    فرهنگ‌سازی؛
–    توسعه قابلیت‌ها؛
–    ظرفیت‌سازی؛
–    شبکه‌سازی و تولید ایده؛
–    کارآفرینی.

هدف‌های عملیاتی
۱.    ابتنای فرایند پژوهش‌های دانشگاه بر مبانی اسلامی و تجربیات بومی و توسعه اخلاق مداری؛
۲.    تصویرپردازی مطلوب از دانشگاه به‌عنوان دانشگاه انسان‌ساز، تمدن‌ساز و جامعه‌پرداز؛
۳.    استقرار نظام توسعه مرزهای دانش به‌ویژه در حوزه علوم انسانی؛
۴.    ارتقاء مدیریت پژوهش و فناوری در جهت دستیابی به‌مرجعیت و ایفای نقش اساسی در توسعه پژوهش‌های بنیادی، فناوری‌های جدید و تجاری‌سازی؛
۵.    ایجاد و استقرار سازوکارهای توسعه نقش استادان دانشگاه  در عرصه‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی؛
۶.    استقرار نظام علم‌سنجی؛
۷.    ارتقای کیفیت پژوهش و فناوری از طریق انتخاب بهینه موضوعات پژوهشی توسط استادان، تعمیق، هویت بخشی و قوام بخشی به فعالیت‌های پژوهشی؛
۸.    ظرفیت‌سازی درپژوهش و فناوری برای گذار از تحریم‌ها، تنگناهای اقتصادی و دستیابی به استقلال اقتصادی؛
۹.    یکپارچه‌سازی وتعامل اثربخشی پژوهش و فناوری با نظام ملی نواوری و استقرار نظام حمایت از جذب سرمایه‌گذاری و تجاری‌سازی با حفظ حقوق معنوی برای آثار خلاقانه و نوآورانه؛
۱۰.    دستیابی به مرجعیت در راه اندازی کرسی‌های آزاداندیشی و نظریه‌پردازی به‌ویژه در حوزه علوم انسانی؛
۱۱.    ارتقاء کارایی و اثربخشی در حوزه معاونت پژوهشی؛
۱۲.    توسعه  فعالیت‌های پژوهشی و فناوری دانشگاه با محوریت برنامه‌های توسعه کشور؛
۱۳.    جهت‌دهی پژوهش‌های دانشگاه در جهت تحقق  دانشگاه کارافرین حکمت بنیان (تعالی‌گرا)؛
۱۴.    استقرار نظام جامع تحقیقات استادان و تخصیص گرنت؛
۱۵.    سامان‌بخشی و اصلاح ساختار نهادهای پژوهشی وابسته (شامل: گروه‌ها و موسسه‌های پژوهشی، پژوهشکده‌ها و قطب‌های علمی و فناوری، کرسی‌های پژوهشی).

(Visited 2,093 times, 2 visits today)