تماس با مجموعه حوزه قائم مقام معاون پژوهشی

 • نشانی: تهران، میدان انقلاب، خیابان ۱۶ آذر،پردیس مرکزی دانشگاه تهران، معاونت پژوهشی، اداره کل پژوهشهای کاربردی

   پست الکترونیکی: aro@ut.ac.ir

  تلفن: ۶۶۴۸۴۷۳۸(۰۲۱) -۶۶۴۸۴۷۳۹(۰۲۱) – ۶۶۹۷۰۱۷۸(۰۲۱)

  نمابر: ۶۶۹۷۰۰۹۷(۰۲۱)

  کد پستی: ۱۴۱۷۴۶۶۱۹۱

  ساعات کاری: ۰۸:۰۰ الی ۱۵:۳۰

(Visited 317 times, 1 visits today)