قائم مقام معاون پژوهشی دانشگاه تهران

رحمت ستوده قره باغ (حکم)

استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی

پست الکترونیک: sotudeh@ut.ac.ir

تلفن: ۶۶۹۷۰۱۷۸ -۰۲۱

دورنگار: ۶۶۹۷۰۰۹۷ – ۰۲۱

[رزومه فارسی] [رزومه انگلیسی]

 

مسئول دفتر قائم مقام معاون پژوهشی

 

حامد ملازینعلی
تلفن: ۶۱۱۱۳۶۷۲ – ۶۶۹۷۰۱۷۸
دورنگار: ۶۶۹۷۰۰۹۷
پست الکترونیک: h.zeinali@ut.ac.ir
حوزه کارشناسی: نماینده پژوهش‌های کاربردی در بخش مالی و پیگیری‌های ویژه

(Visited 1,583 times, 1 visits today)