درباره معاونت پژوهشی

دکتر محمد رحیمیان (استاد دانشکده مهندسی عمران)

آدرس پست الکترونیک: rahimian@ut.ac.ir
سمت: معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه

معاونت پژوهشی در دانشگاه تهران متولی فرهنگ‌سازی، ظرفیت‌سازی، توسعه قابلیت‌ها، شبکه‌سازی، کارافرینی و تولید ایده در حوزه پژوهش و فناوری مبتنی بر رویکردی مشارکت‌جو و نقدپذیر است. فرایند پژوهشی و فناوری دانشگاه معطوف به تربیت سرمایه انسانی پژوهشگر و فناور است و قوام بخش آموزش از طریق افزایش قابلیت‌ها و توسعه ظرفیت‌هاست . معاونت به دنبال آن است که با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به‌خصوص اعضای هیات علمی زمینه بسط پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای و تجاری‌سازی نتایج پژوهش را تا تحقق کامل اهداف دانشگاه پیگیری کند و موتور محرکه دانشگاه از طریق جلب و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و انجام پروژه‌های مشترک باشد.

(Visited 5,357 times, 1 visits today)