دبیرخانه شورای معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه‌های سطح یک کشور

تاریخچه:

نخستین مجمع معاونین پژوهشی سیزده ۱۳ دانشگاه بزرگ و برتر کشور به میزبانی دانشگاه تهران در روز سه شنبه به تاریخ ۱۳۹۴/۵/۲۷ در سالن شورای کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران آغاز به کار کرد و تاکنون با برگزاری ۳۱ جلسه تا تاریخ ۹۸/۰۲/۱۱ به کار خود ادامه می­ دهد.

اعضا:

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه تهران

معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت

معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

معاون پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس

معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف

معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان

معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی

معاون پژوهشی دانشگاه خواجه نصرالدین طوسی

معاون پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد

معاون پژوهشی دانشگاه شیراز

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید بهشتی

 

اهداف:

هدف از برگزاری این نشست­ ها تقویت و تعمیق دیدگاه ­ها و ارائه پیشنهادهای مؤثر به معاونین پژوهشی دانشگاه ها اعلام شده است. تبیین سیاست­ های کلی پژوهش، یافتن راهکارهای مناسب برای افزایش کیفیت در پژوهش، دستیابی به راهبردهای مشترک و مؤثر در جهت سیاست ­گذاری کلان پژوهشی، تسهیل و زمینه ­سازی برای انجام پژوهشهای مورد نیاز جامعه، تقویت پژوهش های بین ­المللی، تسهیل ارتباط پژوهشگران با صنعت وجامعه، پرهیز از موازی کاری و جلوگیری از اتلاف منابع و دستیابی به آیین نامه ها، مقررات و دستورالعمل های مشترک رویکردهای اصلی این مجمع است.

برگزاری جلسات دانشگاه های برتر اهداف زیر را دنبال می­کند:

حل مشکلات کلان صنعتی، اقتصادی، فرهنگی و … کشور توسط دانشگاه های برتر و ارائه راهکار برای آنهاست. این انتظار از دانشگاه­ های برتر و بزرگ بیشتر است.

نقشه جامع علمی کشور و سیاست­ های کلی باید توسط دانشگاه­ های برتر عملیاتی شود.

مأموریت دانشگاه­ ها در دوران پسا تحریم اهمیت بیشتری دارد که دو نشست به این موضوع اختصاص داده شد.

هم افزایی دانشگاه­ ها.

دستیابی به مدل­های مشترک.

افزایش کیفیت در دانشگاه ها.

انجام کارهای مشترک
خروجی­ ها:

برخی سیاست­ های کلی و برخی راهبردهای اجرایی مطرح در این مجمع به شرح زیر می­باشد:

تبیین سیاست­ های کلی پژوهشی.

راهکارهای کیفی کردن پژوهش­ ها در جهت برآورده کردن نیاز جامعه .

دستیابی به راهبردهای مؤثر و مشترک در سیاست­ های پژوهشی.

تسهیل پژوهشهای موردنیاز کشور.

ارتقای پژوهشهای بین ­المللی.

نقش آفرینی بیشتر دانشگاه­ها در ارتباط با بازار.

دستیابی به آیین نامه­ها و مقررات مالی … مشترک.

پرهیز از انجام کارهای موازی.

انجام کارهای مشترک (رویکردی براساس همکاری به جای رقابت)

 

مرامنامه مجمع معاونین پژوهش و فناوری دانشگاههای برتر و بزرگ کشور

مقدمه
همگام با گسترش کمی آموزش عالی کشور در سالهای اخیر، پرداختن به ابعاد کیفی آن نیز ضرورتی اجتناب ناپذیر است. نیل به این مهم، جز با تولید علم، تأمین منابع علمی و پر کردن خلأهای موجود، بین المللی سازی نظام دانشگاهی و کاربردی سازی یافته های علمی در قالب همکاری های مشترک و تلاش جامعه دانشگاهی کشور امکان پذیر نیست. در همین راستا، توسعه پژوهش، گام اول و مقدمه تولید علم است. نظر به اهمیت پژوهش در حفظ هویت، موجودیت، استقلال و آینده کشور، سیاستگذاری، برنامه ریزی، و مدیریت شایسته امری ضروری است. در این راستا، معاونین ۱۳ دانشگاه برتر کشور، طی نشست هایی اتخاذ رویکردها و شیوه های واحد و همگرایی برای نیل به این اهداف را مناسب تشخیص دادند. لذا مرامنامه حاضر، اقدامی عملی برای همگرایی و همسوسازی سیاستهای این دانشگاهها و الگویی برای دیگر دانشگاههای کشور خواهد بود. بدیهی است استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های مشترک این دانشگاهها، تحقق اهداف این مرامنامه را تسهیل خواهد کرد. تأسیس این ساختار، قبل از هر چیز، مستلزم تعیین و تبیین دقیق انگیزه ها و اصول مشترک، اهداف و مقاصد، خط مشی، نهادینگی و قواعد رفتاری است که در این مرامنامه به آن پرداخته شده است.

ساختار و نهادینگی
ساختار مجمع، از ارکان ذیل تشکیل شده است:
۱. دبیرخانه مجمع: دانشگاه تهران با رأی اکثریت، به عنوان دبیر سالانه و حداکثر برای دو دوره به عنوان دبیرخانه مجمع انتخاب شد.
۲. مجمع معاونین: از معاونین پژوهش و فناوری سیزده دانشگاه برتر کشور تشکیل شده است.
۳. شورای مدیران حوزه پژوهش و فناوری: شامل مدیران پژوهشی، مدیران انتشارات دانشگاه های عضو، ارتباطات بین المللی دانشگاهی، کتابخانه ها و سایر قسمت های مربوطه.

انگیزه ها و اصول
۱. استفاده از ظرفیت های مشترک در تحقق اهداف حوزه علم و فناوری.
۲. همسویی و همگرایی فعالیت های علمی و پژوهشی در جهت نیل به اهداف برنامه های بالادستی.
۳. فراهم سازی بستر تعاملات علمی و پژوهشی استادان.
۴. بهبود تعاملات و همکاری های مراکز پژوهشی.
۵. همکاری در بهبود رتبه دانشگاه های در نظامهای رتبه بندی بین المللی.

اهداف و مقاصد
۱. ارائۀ نظرات مشورتی به حوزه پژوهش و فناوری وزارت عتف در موضوعات خاص.
۲. تکمیل سند آمایش آموزش عالی بر اساس آمایش علمی سرزمینی کشور.
۳. تشکیل مراکز تخصصی و تحقیقاتی مشترک با هدف پیشرفت علم و فناوری.
۴. همکاری در زمینه بین المللی سازی آموزش عالی در کشور.
۵. برنامه ریزی اجرایی مشترک برای تحقق سیاستهای کلی علم و فناوری.
۶. ارتقای ظرفیتهای پژوهش و بهره گیری از آن با جهت گیری و هدف تولید علم و ثروت ملی.
۷. تکریم و حمایت از دارندگان علم و صاحبان نوآوریهای علمی و تقویت خودباوری علمی و اعتماد به نفس در حوزه های نوآوری و تولید علم.
۸. افزایش سهم بودجه پژوهش از بودجه عمومی کشور بر اساس سند چشم انداز و حداقل تا ۲ ظرف یک سال.
۹. ارتقای جایگاه علمی دانشگاههای برتر کشور به منظور تصاحب جایگاه مرجعیت علمی منطقه ای و جهانی در رشته های خاص.
۱۰ . تحول در علوم انسانی با هدف تمدن سازی (دانشگاه تمدن ساز).

برنامه ها و راهبردها
۱. تقسیم کار و زمانبندی معیّن برای رسیدن به افق های ترسیم شده در سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور.
۲. اصلاح روندها و حرکت بر اساس نقشه جامع علمی کشور در راستای تحقق بهتر و سریعتر اهداف آن.
۳. مطالعۀ مستمر و ارتقاء مستمر شاخصها و مطالعه برای روزآمدسازی نقشه جامع علمی کشور با توجه به تحولات علمی و فناوری در منطقه و جهان.
۴. ایجاد شبکه های مشترک همکاری در زمینههای کتابخانه ای و منابع علمی.
۵. برگزاری نمایشگاه های مشترک کتاب و نشریات علمی.
۶. راه اندازی شبکه همکاری مشترک ملی در زمینه پژوهش، تألیف و تولید بروندادهای علمی دانشگاهی.
۷. برگزاری کارگاههای آموزشی کاربردی و اردوهای علمی مشترک.
۸. ایجاد فرصت های مطالعاتی مشترک و تبادل دانشجو برای گذراندن مهارت های تخصصی میان دانشگاه های برتر کشور.
۹. انجام پروژه های تحقیقاتی کلان بهصورت مشترک و در قالب تقسیم بندی بر اساس حوزه تخصصی هر یک از دانشگاه ها.
۱۰ . توسعه کمی و کیفی پژوهش ها و گسترش تحقیقات دانشگاهی به منظور تولید علم و فناوری با هدف تولید ثروت از طریق علم.
۱۱ . برنامه ریزی اجرایی به منظور توسعه و بهبود عملکرد فناوری و نوآوری در دانشگاه ها.
۱۲ . تدوین سازوکارها و بهبود شرایط نظم و انضباط در تحقیقات و پژوهش های علمی دانشگاهی.
۱۳ . ایجاد زمینه ها و تأمین الزامات لازم برای تعمیق حوزه های دانش و آگاهی.
۱۴ . بازبینی در سرفصلها و مواد درسی مرتبط با تحقیق و پژوهش در رشتههای مختلف.
۱۵ . تشویق و ایجاد انگیزه برای نوآوری علمی در دانشگاه ها.
۱۶ . ترجیح عمقیابی و فهم بر حفظ و فراگیری سطحی دانش از طریق رشد و ترویج روحیه پرسشگری و تقویت تحقیق و مطالعه پیوسته.
۱۷ . ارتقای کیفیت آموزش و سطح کیفی و کاربردی سرمایه های اجتماعی – انسانی در حوزه آموزش عالی کشور.
۱۸ . تربیت صاحب نظران و کارشناسان خبره در حوزههای تخصص رشته های مختلف.
۱۹ . نظریه پردازی(نوآوری و بومی سازی) در علوم انسانی.
۲۰ . گفتمان سازی و فرهنگ سازی در میان دانشجویان و استعدادهای جوان کشور با محوریت ایجاد و تقویت انگیزه تحقیق و پژوهش خصوصاً در دوره های تحصیلات تکمیلی.
۲۱ . ایجاد و تقویت روحیه پژوهش و جویندگی، تفکر و تعمق در پژوهش های علمی در دانشگاه ها و میل و انگیزه نسبت به پژوهش.
۲۲ . استفاده درست و بجا از منابع و بودجههای پژوهشی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور.
۲۳ . بهبود ارتباط با صنعت و تولید ثروت از نتایج تحقیقات علمی از طریق رویکرد عملیاتی سازی در پژوهش های دانشگاهی.

فرایند سیاستگذاری
کلیه برنامه های و سیاست ها در قالب جلسات مجمع و یا شورای مدیران حوزۀ پژوهش و فناوری دانشگاه های عضو، به بحث و بررسی و تصویب میرسد. این سیاست ها و برنامه ها، مبتنی بر اسناد بالا دستی، سیاست های کلی علم و فناوری و سیاست های کلان وزارت عتف و همچنین اهداف این مرامنامه خواهند بود.

 

 

(Visited 226 times, 1 visits today)