رویدادهای پژوهشی

نظر به تصویب آئین‌نامه نهایی دوره‌های تحقیقاتی پسادکتری دانشگاه تهران، باستحضار می‌رساند با توجه به حمایت‌های مسئولین محترم پژوهشی دانشگاه و پیگیری‌های مستمر و با استناد به بند ۶ تبصره ۳ آئین نامه، بیمه حوادث گروهی برای کلیه پژوهشگران پسادکتری مطابق ضوابط و مقررات بیمه دانشجویان دانشگاه امکان‌پذیر گردید. جهت کسب اطلاعات بیشتر با داخلی ۶۱۱۱۳۱۲۱ تماس حاصل نمایید. 

(Visited 915 times, 1 visits today)