انتخاب پژوهشگران پیشکسوت نمونه، برجسته، نمونه و جوان نمونه

نظر به اینکه در خصوص انتخاب پژوهشگران پیشکسوت نمونه، برجسته، نمونه و جوان نمونه، ملاک بررسی و انتخاب،گزارش اخذ شده از سامانه rtis‌ می باشد، لذا نیازی به ثبت نام در این بخش نمی باشد.چنانچه اعضاء محترم هیئت علمی، با دارا بودن مستندات قابل توجه، متقاضی شرکت در رقابت انتخاب برگزیدگان جشنواره هستند، ضرورت دارد تا تاریخ ۱۳۹۷/۷/۲۲ نسبت به تکمیل اطلاعات خود در سامانه rtis و انعکاس موضوع به معاونت پژوهشی واحد ذیربط جهت ارزیابی مدارک اقدام نمایند.

(Visited 2,024 times, 1 visits today)