جناب آقای دکتر هومن رحمتی هولاسو برگزیده جشنواره پژوهش با عنوان پژوهشگر جوان نمونه در آذر ماه سال ۱۳۹۶

بیوگرافی:

اینجانب دکتر هومن رحمتی هولاسو در آذر ماه سال ۱۳۹۶ در بیست و ششمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران به عنوان پژوهشگر جوان نمونه دانشگاه تهران انتخاب شدم که تنها پژوهشگر جوان نمونه دانشکده دامپزشکی در چندین سال اخیر هستم.

پس از برگزیده شدن در جشنواره در همان راستا به دستاورد های ذیل رسیده است:

اینجانب پس از برگزیده شدن در جشنواره به فعالیت های پژوهشی خود ادامه داده و بعد از این تاریخ موفق به چاپ ۱۱ مقاله WOS و علمی-پژوهشی جدید و چاپ دو کتاب جدید در انتشارات دانشگاه تهران شده ام و

اخیراً به عنوان داور بهترین مجله بیماری های ماهی در دنیا (Journal of Fish Diseases با ایمپکت فاکتور ۲.۱۳) که جزو مجلات Q1 هست و چندین مجله بین المللی دیگر (Q2 الی Q4)، انتخاب شده ام.

در جدیدترین مقاله خود موفق به ارائه داروی جدید موثر در درمان بیماری ایک در ماهی (که از مهمترین بیماری های صنعت آبزیان در ایران و جهان است) شده ام

صفحه شخصی اینجانب در گوگل اسکولار:

Hooman Rahmati-Holasoo

لینک برخی از فایل مقالات و کتاب های جدید اینجانب در زیر آورده شده است:

The in vitro and in vivo effect of tannic acid on Ichthyophthirius multifiliis in zebrafish (Danio rerio)

Circulatory system of red tail catfish (Phractocephalus hemioliopterus Bloch & Schneider, 1801): a corrosion cast study

Telangiectatic osteosarcoma and renal adenocarcinoma in an Oscar (Astronotus ocellatus, Agassiz): Diagnostic imaging and immunohistochemical study

Renal Cystic Adenocarcinoma in a Flowerhorn Cichlid with Metastatic Involvement of the Spleen

Nephroblastoma in bester sturgeon, a cultured hybrid of Huso huso × Acipenser ruthenus: Diagnostic imaging, clinical and histopathological study

Orocutaneous squamous cell carcinoma in a black ghost (Apteronotus albifrons Linnaeus, 1766)

Fibromyxoma in a flower horn fish (hybrid cichlid)

Parasite fauna of Chub, Squalius turcicus De Filippi, 1865 (Teleostei)

Identification of Gyrodactylus (Monogenea, Gyrodactylidae) species in some of Southwest of Caspian Sea Basin fishes

 Atlas rangi Azadmahiyan

 

لینک شرکت در نظرسنجی

(Visited 4,410 times, 1 visits today)