گالری فیلم ها

مراسم جشنواره ۹۷-قسمت چهارم
مراسم جشنواره ۹۷-قسمت سوم
مراسم جشنواره ۹۷-قسمت دوم
مراسم جشنواره ۹۷-قسمت اول
فراخوان جشنواره ۹۶
نماهنگ دانشجویان پژوهشگر برگزیده- سال ۹۵
نماهنگ پژوهشگران برگزیده پیشکسوت و برجسته- سال ۹۵
نماهنگ بخشی از رویدادهای پژوهشی و فعالیت های حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه در سالی که گذشت- سال ۹۵
نماهنگ تندیس جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه- سال ۹۵
نماهنگ فراخوان شرکت در مراسم بیست و پنجمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه- سال ۹۵
نماهنگ فراخوان شرکت در بیست و پنجمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه- سال ۹۵
نماهنگ اساتید پژوهشگر برگزیده-سال ۹۴
نماهنگ دانشجویان پژوهشگر برگزیده-سال ۹۴
نماهنگ پشت صحنه جشنواره-سال ۹۴
نماهنگ بخشی از مهمترین رویدادهای پژوهشی ویژه دانشگاه در سالی که گذشت-سال ۹۴
{"popup_fix":"false"}

 

(Visited 819 times, 1 visits today)