جشنواره کتاب سال دانشگاهی

در سال ۱۳۲۵ که مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران پایه‌گذاری و دکتر پرویز ناتل‌خانلری در مقام نخستین رئیس این مؤسسه انتخاب شد، هدف، تأسیس نهادی علمی و فرهنگی بود که آنچه را با نام تولید علم رخ می‌داد، بتواند ماندگار کند و در اختیار همگان ازجمله استادان دانشگاه، پژوهشگران و دانشجویان قرار دهد. در کنار این هدف که اصلی‌ترین و مهم‌ترین بود، ترغیب و تشویق پژوهشگران به نشر علم در قالب کتاب، وظیفه‌ای بود که این ناشر بر خود فرض می‌دانست. این احساس وظیفه سبب شد مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران مسئولیت برگزاری جشنواره‌ای را برعهده گیرد که در آن، پس از بررسی و ارزیابی علمی آثار اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، آثار برتر را انتخاب و از صاحبان آنها قدردانی نماید.

برگزاری چنین آیین و جشنواره‌ای موجب می‌شود استادان و پژوهشگران به تألیف، تصنیف، تصحیح و ترجمه کتاب‌های فاخر علمی روی آورند. مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران پیشگام در برگزاری این آیین بوده است.

(Visited 1,094 times, 1 visits today)