همایش ها

مراحل کسب مجوز برگزاری همایش در دانشگاه تهران:

 1. ارائه پیشنهاد (پروپوزال) و دیگر مستندات همایش توسط دانشکده/ گروه/ مرکز پژوهشی/ قطب علمی به معاونت پژوهشی پردیس/ دانشکده
 2. بررسی موارد بند ۱ توسط شورای پژوهشی پردیس/ دانشکده و تصویب آن در شورای مذکور
 3. ثبت همایش در سامانه همایش های علمی
 4. ارسال درخواست کتبی از طرف معاون پژوهشی دانشکده/پردیس جهت حمایش مالی و یا معنوی از همایش به معاون پژوهشی دانشگاه
 5. همایش بین‌المللی: ارسال مدرکی دال بر حضور اعضای خارجی کمیته علمی(متن ایمیل، درخواست ویزا، بلیط هواپیما و …)
 6. طرح درخواست در شورای راهبردی مدیران معاونت پژوهشی و در صورت تصویب:
 • همایش های ملی: برگزاری همایش بلامانع می‌باشد و احکام رئیس و دبیر علمی صادر می‌شود. جهت ارائه حمایش مالی رئیس همایش حکم دبیر اجرایی همایش را صادر می‌کند و دبیر اجرایی از طریق حسابداری معاونت پژوهشی اقدام می‌کند.
 • همایش‌های بین‌المللی: موضوع به شورای بین‌الملل دانشگاه ارجاع داده می‌شود.
 1. در صورتی که شورای بین‌الملل دانشگاه این درخواست را تصویب بکند، احکام رئیس و دبیر علمی توسط معاونت پژوهشی صادر می‌شود. جهت ارائه حمایش مالی رئیس همایش حکم دبیر اجرایی همایش را صادر می‌کند و دبیر اجرایی از طریق حسابداری معاونت پژوهشی اقدام می‌کند.
 2. برای ایجاد دامنه در سامانه my.ut.ac.ir یک درخواست ایجاد دامنه ثبت نمایید. IP:194.225.0.121
 3. Username و password وبسایت برای دبیر علمی یا دبیر اجرایی همایش ارسال می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۶۶۴۸۵۷۶۰ آقای حیدری تماس بگیرید.

 

 

(Visited 2,371 times, 1 visits today)