ابلاغیه های مختلف پژوهشی

فرم‌ نامه‌های صدور ابلاغیه‌های مختلف طرح‌های پژوهشی بنیادی

فرم اعلام تایید طرح پژوهشی در شورای پژوهشی دانشگاه

فرم پیشنهاد طرح  پژوهشی

فرم صدور ابلاغ افزایش اعتبار طرح پژوهشی

فرم صدور ابلاغ تمدید مهلت اجرای طرح پژوهشی

فرم صدور ابلاغ طرح پژوهشی

فرم صدور اختتام اولیه طرح پژوهشی (با وصول گزارش نهایی)

فرم صدور اختتام مشروط طرح پژوهشی

فرم صدور اختتام نهایی طرح پژوهشی (با وصول گزارش نهایی و مقاله)

فرم عدم پذیرش پیشنهاد اجرای طرح جدید

(Visited 1,312 times, 1 visits today)