اعلام اولویت های حمایت از پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی توسط مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

پیرو امضای تفاهم نامه همکاری فیمابین دانشگاه تهران و مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، اولویت های حمایت از پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی توسط آن مدیریت اعلام شد. جهت ملاحظه اولویت های مذکور به اینجا مراجعه فرمائید. 
بیشتر

حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی با انعقاد تفاهم نامه دانشگاه تهران و مدیریت اکتشاف نفت

حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی با انعقاد تفاهم نامه دانشگاه تهران و مدیریت اکتشاف نفت با امضای این تفاهم‌نامه ، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و دانشگاه تهران توافق کردند تا ضمن فراهم نمودن شرایط لازم به منظور تعریف و اجرای پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی، تسهیلات حمایتی لازم را بدین منظور فراهم نمایند. همچنین بر اساس این تفاهم ‌نامه، با اعلام اولویت‌ها و موضوعات قابل تحقیق به دانشگاه توسط مدیریت اکتشاف و پس از بررسی و تصویب توسط دانشگاه دیتای مورد نیاز و تسهیلات مالی مدیریت به این گونه...
بیشتر