نشست تخصصی دین و عقلانیت با تأکید بر آموزه های رضوی برگزار شد.

نشست علمی  دین و عقلانیت با تاکید بر آموزه های رضوی در دانشگاه تهران برگزار شد. این نشست علمی  به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری ، دانشکده معارف و اندیشه اسلامی، دانشگاه الزهراء ،سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی، مرکز گفتگوی ادیان و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، روز دوشنبه 19 آذر ماه در سالن کنفرانسهای نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه تهران در برگزار گردید. این نشست که با استقبال اساتید و دانشجویان روبه رو شد افراد ذیل دیدگاهها و سخنرانی علمی خود را ارائه نمودند: این نشست که با استقبال ...
بیشتر