چهار طرح فناوری دانشگاه تهران یارانه تجاری سازی دریافت می کنند.

 بر اساس بخشنامه شماره 3/3/211703 مورخ 1397/08/28 دفتر سياستگذاري و برنامه ريزي امور فناوري وزارت عتف، از طرح ها و محصول هاي فناورانه و سرمايه گذاري در ادر قالب يارانه تجاري سازي فناوري حمايت نمايد، چهار طرح فناوری دانشگاه تهران موفق شد در ايام نوزدهمین نمایشگاه  دستاوردهای پژوهشی کشور موفق به امضای توافق نامه تخصيص يارانه تجاري سازي فناوري شد،  توافقنامه عبارتند از: ۱- سامانه هوشمند مديريت زمان و هزينه در پروژه‌هاي ساخت با استفاده از مدل سازي اطلاعات ساخت (BLM) مفاهيم ناب (Lean)، شبيه ساز گ...
بیشتر

کسب عنوان غرفه برتر توسط دانشگاه تهران در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

در آئين اختتاميه نوزدهمين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش، فناوري و فن بازار وزارت علوم، تحقيقات و فناوري روز پنجشنبه مورخ ۶ دي ماه ۱۳۹۷ در محل دائمي نمايشگاه‌هاي بين المللي تهران برگزار گرديد، دانشگاه تهران در بين ۱99 غرفه دانشگاهي و غير دانشگاهي بعنوان غرفه برتر معرفي شد. در اين نمايشگاه دانشگاه تهران با حضور فعال و موثر خود و با هدف ارائه بيش از 86 دستاورد پژوهشي و فناوري جديد و با تكيه بر توانمندي هاي استادان، دانشجويان و پژوهشگران دانشگاه، موفق به كسب برتر گرديد. معاونت پژوهشي دانشگاه تهران كسب ...
بیشتر