کارگاه آموزشی اطفاء حریق ویژه کارکنان معاونت پژوهشی دانشگاه برگزار شد.

دوره آموزشی اطفاء حریق ویژه کارکنان  معاونت پژوهشی دانشگاه برگزار شد. به منظور بالابردن سطح آگاهی کارکنان در خصوص مقابله با حوادث غیر مترقبه و در چارچوب توسعه دانش مدیریت بحران دوره آموزشی عملیاتی اطفاء حریق بصورت تئوری و عملی برگزار گردید. در این کارگاه آموزشی که با استقبال کارکنان حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه روبه رو شده بود موضوعات مانند: انواع کپسول اطفای حریق، نحوه اطفای حریق، انواع خاموش کننده ها، نحوه استفاده از کپسول های اطفای حریق، اصلاح باورهای غلط در زمان وقوع حریق و چگونگی مهار آتش ...
بیشتر