کارگاه آموزشی ثبت اختراع پتنت ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران برگزار شد.

به همت مرکز مالکیت فکری معاونت پژوهشی دانشگاه تهران و همکاری کانون پتنت ایران، در روزهای 6 و 7 بهمن ماه 1397، کارگاهی آموزشی با عنوان « ثبت اختراع پیشرفته » و با حضور بيش از 40 نفر از اعضای هیات علمی و کارشناسان مرکز مالکیت فکری در محل سالن شورای کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار گردید. در زمان شروع کارگاه جناب آقای دکتر محمدرضا نقوی مدیر مرکز مالکیت فکری معاونت پژوهشی دانشگاه، ضمن خوش آمدگویی به حضار در خصوص اهمیت مالکیت فکری و پتنت اعلام نمودند که: « نظر به ايجاد مركز مالكيت فكري دانشگاه در...
بیشتر