انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و ارتباطات و فناوری اطلاعات

انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت علوم،تحقیقات و فنآوری به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت ها و توانمندی های دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، شرکت های دانش بنیان در حوزه توسعه فناوری ها، کاربری ها و کسب کارهای مرتبط با بخش های فضایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات تفاهم نامه همکاری امضا کردند. براساس این تفاهم نامه وزارت ارتباطات ضمن اعلام اولویت ها و تعریف پروژه های ساخت ماهواره بومی و در اختیار گذاشتن دانش، ...
بیشتر