برگزاری کارگاه آموزشی راهکارهای علمی استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان در پروژه های بزرگ صنعت ساخت

کارگاه آموزشی راهکارهای علمی استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان در پروژه های بزرگ صنعت ساخت با همکاری کانون دانش آموختگان مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تهران در تاریخ 20 مردادماه 1398 از ساعت 11 الی 13 در دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه توسط آقای دکتر وحید فقیهی فارغ التحصیل مقطع دکترا از دانشگاه تگزاس در سال 2014 ، برگزار گردید. این کارگاه با هماهنگی معاونت پژوهشی دانشگاه و پذیرش درخواست متقاضی سخنرانی از محل تفاهم نامه طرح همکاری با ایرانیان غیرمقیم و حمایت مالی معاونت علمی و فناور...
بیشتر