بروز رسانی لیست نشریات بین المللی نامعتبر

 باطلاع میرساند لیست نشریات بین المللی نامعتبر تا پایان شهریور ماه 1398 در صفحه "اعتبار سنجی نشریات " بارگذاری گردیده است .  از کلیه متقاضیان محترم تقاضا می شود جهت تسهیل در فرایند استعلام نشریات، ابتدا به لیست مذکور مراجعه نموده و از اعتبار مجله خود اطمینان حاصل   نمایید .اگر نشریه استعلامی شما در لیست نشریات نامعتبر وجود نداشت جهت درخواست ارزیابی ، از طریق اتوماسیون اداری اقدام فرمایید .  لازم به ذکر است لیست نشریات نامعتبر در پایان هر ماه بروز رسانی خواهد شد.  
بیشتر

رعایت اخلاق پژوهش زمینه ساز توسعه پژوهشی و افزایش ارزش آفرینی

دهمین جلسه شورای معاونین پژوهشی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی منطقه یک کشور روز یک­شنبه مورخ 14 مهر 1398 در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه تهران برگزار شد. دکتر محمد رحیمیان معاون پژوهشی دانشگاه تهران و رئیس شورای معاونین پژوهشی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی منطقه یک کشور  ضمن اشاره به مشکلات و تنگناهای مالی کشور خصوصا در اعتبارات پژوهشی افزودند: با وجود تمام مشکلات پیش روی،  استقبال از طرح های پژوهشی فناورانه و توسعه ای افزایش یافته است. ایشان رعایت و توسعه اخلاق پژوهش در دانشگاه ها را زمینه ساز توس...
بیشتر