اطلاعیه شماره ۳ – مربوط به منتخبین بیست و هشتمین جشنواره پژوهش و فناوری سال ۱۳۹۸

از منتخبین محترم که انتخاب ایشان در لیست برگزیدگان جشنواره پژوهش و فناوری سال جاری اعلام شده است، درخواست می شود در اسرع وقت فایل مربوطه ( در ذیل اطلاعیه) را تکمیل نموده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1398/9/18  به آدرس:    khademi90@ut.ac.ir    نزد سرکار خانم خادمی کارشناس محترم اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه ارسال نمایند.ضمناً خواهشمند است در ارسال مدارک موارد زیر مد نظر قرار گیرد: 1- با عنایت به اینکه فرم های تکمیلی برای درج در ویژه نامه جشنواره مورد استفاده قرار می...
بیشتر

تغییرات آیین نامه های جشنواره پژوهش و فناوری در سال ۱۳۹۸

الف: آیین نامه انتخاب پژوهشگران (پیشکسوت، برجسته و جوان نمونه) مصوب شورای پژوهش و فناوری دانشگاه مورخ 1398/8/18  ب: تغییرات آیین نامه انتخاب رساله ها / پایان نامه های نمونه 1- تا پايان اسفند سال قبل از برگزاري جشنواره بیش از 2 سال از تاریخ دفاع پایان‌نامه‌هاي کارشناسی ارشد و 3 سال از تاریخ دفاع رساله‌هاي دکتری سپری نشده باشد. 2-معدل دانش‌آموخته حداقل 17 و  درجه رساله/ پایان نامه عالی باشد.   ج: آیین نامه انتخاب کارشناس پژوهشی اجرایی نمونه/ کارشناس پژوهشگر ن...
بیشتر

اطلاعیه شماره ۲- فراخوان شرکت در بیست و هشتمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه

به اطلاع کلیه اعضای هیئت علمی ، دانشجویان و کارکنان محترم دانشگاه می رساند: ۱- با عنايت به اينكه در خصوص انتخاب پژوهشگران پيشكسوت نمونه، برجسته، نمونه و جوان نمونه ، گزارش اخذ شده از سامانه RTIS ملاك بررسي و انتخاب مي‌باشد، لذا چنانچه اعضا محترم هيئت علمي، متقاضي شركت در رقابت انتخاب برگزيدگان جشنواره هستند، ضرورت دارد تا تاريخ ۱۳۹۸/۰۷/24 نسبت به تكميل اطلاعات خود در سايت RTIS و انعكاس موضوع به معاونت پژوهشي واحد ذيربط اقدام نمايند. ۲- اعضاي محترم هيئت علمي، دانشجويان و كارشناسان...
بیشتر

اطلاعیه شماره ۱- بیست و هشتمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه

به اطلاع مي‌رساند انتخاب پژوهشگران پيشكسوت نمونه، برجسته، نمونه و جوان نمونه در جشنواره پژوهش و فناوري سال ۱۳۹۸ مطابق آئين نامه‌هاي مربوط، بر اساس امتياز فعاليت‌هاي پژوهشي اعضاي محترم هيئت علمي به شرح زير صورت مي‌گيرد: پژوهشگر پيشكسوت نمونه: امتياز فعاليت‌هاي پژوهشي بعد از بازنشستگي تا پايان اسفندماه ۱۳۹۷ پژوهشگر برجسته: امتياز فعاليت‌هاي پژوهشي طول خدمت از تاريخ اولين حكم استخدامي در دانشگاه تا پايان اسفندماه ۱۳۹۷ پژوهشگر نمونه: امتياز فعاليت‌هاي پژوهشي ۵ سال اخير از ابتداي سال ۱۳۹۳ تا پايان...
بیشتر