سرمایه‌گذاران،کارآفرینان و صنایع

تعداد بازدید:۶۵۶۶

نحوه همکاری با دانشگاه:

اداره کل پژوهش‌های کاربردی آماده مذاکره با سرمایه گذاران و کارآفرینان به منظور رفع مشکلات صنعت و جامعه می‌باشد.

طرح‌های پژوهشی کاربردی:

آن دسته از قراردادهای پژوهشی که اعتبار آن از طریق عقد قرارداد با دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و خصوصی و سازمان‌های خارج از دانشگاه تأمین می‌شود طرح پژوهشی کاربردی تلقی می‌گردند. پس از ارائه پروپوزال و تصویب آن توسط کارفرما پیش نویس قرارداد مورد بررسی قرار گرفته و قرارداد توسط صاحبان امضای مجاز امضا می‌شود.

مسئول: اصغر طاهری، اداره کل پژوهش‌های کاربردی

ادامه مطلب

نمایشگاه مجازی

دستاوردهای حاصل از فعالیت‌های پژوهشی به منظور ارائه توانمندی‌های دانشگاه و جذب سرمایه‌گذار در این سامانه قابل دسترس می‌باشد.

دانشگاه سرمایه‌گذار

مدلی نوین برای همکاری پایدار و مؤثر بین تیم‌های پژوهشی دانشگاه و صنعت. نیروهای دانشگاهی با سرمایه دانشی خود را به عنوان یک آورده با حداقل هزینه مالی به سرانجام می‌رسانند ولی می‌توانند در آینده دستاورد مشارکت داشته باشند. به این ترتیب ریسک سرمایه گذاری و البته منافع آینده بین سرمایه گذار و تیم‌های پژوهشی منصفانه تقسیم خواهد شد.

[پیوند]