مرکز مطالعات عالی بین المللی

تعداد بازدید:۸۵۹

تاریخچه

 

اهداف

 

ساختار

رییس: سید علی سادات اخوی

آدرس: دانشکده حقوق و علوم سیاسی- ساختمان جدید- طبقه ۲

تلفن: ۶۱۱۱۲۳۱۶