مرکز تحقیقات بیابان

تعداد بازدید:۱۷۸۵

تاریخچه

اهداف

  • شناخت جامع مناطق کویری و بیابانی ایران از لحاظ طبیعی، انسانی، اجتماعی و مسائل مربوط به محیط زیست؛
  • اعتلای سطح پژوهش علمی کشور به منظور عمران مناطق کویری و بیابانی و بهبود وضع زندگی مردم؛
  • تامین بخشی از نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور در زمینه مسائل کویری و بیابانی با ایجاد دوره‌های پژوهشی در مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر با همکاری سایر واحدهای مرتبط.

ساختار

رییس: دکتر حسین آذرنیوند

آدرس: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

تلفن: 

وب سایت