پژوهشکده تحقیقات کاربردی فرهنگ ایرانی

تعداد بازدید:۱۲۵۳

تاریخچه

 

اهداف

 

ساختار

رییس: محمود طالقانی

آدرس: بلوار کشاورز- خیابان وصال شیرازی- کوچه شاهد- پلاک ۸ واحد ۲

تلفن: ۸۸۹۹۲۱۶۳