مرکز زیست مواد دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران

تعداد بازدید:۲۵۷۰

تاریخچه

اهداف

 • هماهنگ سازی فعالیت های آموزشی، پژوهشی و گسترش مرزهای دانش در حوزه زیست مواد؛
 • ارائه مشاوره تخصصی و برنامه ریزی برای آموزش نیروهای متخصص در کشور "دو دانشگاه"
 • توسعه زیرساخت‌های لازم برای کارشناسی مسائل مرتبط در کشور؛
 • تولید و بومی سازی دانش فنی و ارتقای فناوری بین رشته ای؛
 • تدوین استانداردهای ملی، منطقه ای و بین المللی؛
 • تاسیس آزمایشگاه های مرجع و همکار؛
 • تشکیل شبکه آزمایشگاهی برای هدایت طرح های تحقیقاتی؛
 • ایجاد شبکه متخصصان زیست مواد در کشور؛
 • تعریف طرح های ملی کلان در حوزه زیست مواد؛
 • تعامل با مرکز آموزشی و پژوهشی داخل و خارج و تبادل استاد و دانشجو؛
 • کمک به پژوهشگران برای تاسیس شرکت های دانش بنیان؛
 • انتشار یافته های علمی – تخصصی "دو دانشگاه" 
 • برگزاری دوره های آموزشی، در مقطع تحصیلات تکمیلی در حوزه زیست مواد با استفاده از امکانات، همکاری ، هماهنگی و بر اساس مقررات آموزشی "دو دانشگاه"؛
 • همکاری با وزارتخانه های مرتبط در حوزه برنامه ریزی های مرتبط با زیست مواد.

ساختار

رییس: دکتر اسماعیل حریریان

آدرس:

تلفن: 

پیوند