مؤسسه ارتقا کیفیت نفت خام سنگین و باقی مانده‌های سنگین

تعداد بازدید:۱۳۲۸

تاریخچه

اهداف

  • توسعه فناوری و نوآوری‌های مرتبط با کاهش باقیمانده‌های سنگین در پالایشگاه‌ها؛
  • افزایش بهره وری و رقابت پذیری فرآیندهای ارتقا باقیمانده‌های سنگین –نفت سنگین؛
  • تعریف، اجرا و تجاری سازی پروژه های مورد نیاز در زمینه کاهش باقیمانده‌های سنگین؛
  • کمک به توسعه روابط و تعاملات خارجی و بین المللی در زمینه موضوع تفاهم‌نامه؛
  • مشارکت درتامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای پیشبرد اهداف تفاهم نامه.

ساختار

رییس:دکتر عباسعلی خدادادئی

آدرس:

تلفن: