مؤسسه ابررایانش

تعداد بازدید:۱۶۴۲

تاریخچه

اهداف

  • توسعه فناوری‌، نوآوری، ارائه خدمات و مشاوره مرتبط با حوزه های ابررایانش، محاسبات ابری، ذخیره و پردازش کلان داده؛
  • افزایش بهره وری و رقابت پذیری در تامین نیازمندی‌های محاسباتی و ذخیره ای کلیه متقاضیان موسسات علمی، صنعتی، تجاری و دستگاه های اجرایی؛
  • تعریف، اجرا و تجاری سازی پروژه های مورد نیاز در حوزه های ابررایانش، محاسبات ابری و ذخیره و پردازش کلان داده‌ها؛
  • کمک به توسعه روابط و تعاملات خارجی و بین المللی در حوزه های علوم محاسباتی و علوم داده؛
  • مشارکت درتامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای توسعه و ارتقای بهره وری در حوزه‌های ابررایانش، محاسبات ابری، ذخیره و پردازش کلان داده

ساختار

رییس: دکتر مهدی پورفتح

آدرس:

تلفن: