شورا‌ها و کمیسیون‌ها

تعداد بازدید:۹۱۰۱

شورای پژوهش و فناوری:

شوراهای پژوهش و فناوری دانشگاه به منظور مشارکت دادن اعضای هیئت علمی در اتخاذ سیاست‌های پژوهشی و فناوری درجهت رشد کمی و کیفی پژوهش و فناوری در دانشگاه به شرح ذیل درسطوح مختلف دانشگاه تشکیل می‌شود.

نایب رییس: دکتر محمدرضا نقوی، اداره کل برنامه‌ریزی و نظارت پژوهشی

شورای سیاست‌گذاری واحدهای پژوهشی:

با هدف تحقق اهداف برنامه توسعه دانشگاه و همچنین اسناد بالادستی و در جهت برنامه‌ها و سیاست‌های دانشگاه در خصوص ساماندهی واحدهای پژوهشی، شورای سیاست‌گذاری واحدهای پژوهشی تشکیل می‌گردد.

دبیر: اصغر طاهری،اداره کل ارتباط با صنعت و جامعه

کمیسیون راهبردی برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری:

به منظور جلب مشارکت کلیه واحدهای دانشگاه و بهره‌گیری از نقطه نظرات اعضای کمیته‌های پژوهشی کمیسیون‌های تخصصی هفت‌گانه، حسب مورد ابتدا موضوع در کمیته پژوهشی کمیسیون‌های مذکور مطرح و سپس صورتجلسه کمیته مربوط به منظور بررسی و تصویب در اختیار کمیسیون راهبردی برنامه‌ریزی و سیاستگذاری پژوهش و فناوری دانشگاه قرار می‌گیرد.

دبیر: دکتر محمدرضا نقوی، اداره کل برنامه‌ریزی و نظارت پژوهشی

کمیسیون برنامه‌ریزی و ارتقای مجلات علمی:

به منظور ارتقا کیفی و کمی، نظارت و ارزیابی بر انتشار مجلات علمی دانشگاه تهران و ارائه راهکارهای مؤثر در ساماندهی و استانداردسازی مجلات در سطح ملی و بین‌المللی، کمیسیون برنامه ریزی و ارتقا مجلات علمی دانشگاه تهران تشکیل می‌گردد.

دبیر: دکتر محمدرضا نقوی، اداره کل برنامه‌ریزی و نظارت پژوهشی

کمیسیون قراردادهای شخصی:

قراردادهای پژوهشی که فی‌مابین کارفرمای خارج از دانشگاه و یک عضو هیأت علمی منعقد و اجرا می‌گردد با شرایط مشخصی امکان ثبت در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فن آوری (RTIS) را دارد. این قراردادها با درخواست مجری و ارائه مستندات لازم در شورای موارد خاص پژوهش‌های کاربردی مطرح و در صورت پذیرفته شدن با واریز ۲۵ درصد بالاسری، به عنوان قرارداد کاربردی عضو هیأت علمی در سامانه لحاظ می‌گردد.

دبیر: مهندس زینب جوانمردی،اداره کل ارتباط با صنعت و جامعه

کمیسیون سیاست‌گذاری مرکز مالکیت فکری:

با توجه به اهمیت روز افزون حمایت از حقوق مالکیت معنوی در اقتصاد دانایی محور و دانش بنیان و مدیریت تجاری سازی این محصولات و به منظور حفظ و صیانت از دستاوردهای علمی و پژوهشی اساتید، مخترعین و مبتکران و همچنین قراردادن دستاوردهای پژوهشی حاصله در مسیر تجاری سازی و تولید ثروت، و گسترش اهمیت و نقش مالکیت فکری و دارایی‌های فکری در معاملات تجاری در سطح بین المللی، مراکز مالکیت فکری که یکی از با ارزش ترین سرمایه‌های فکری در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی محسوب می‌شوند تأسیس گردیدند.

دبیر:مهندس مجید بحرینی،اداره کل سیاستگذاری فناوری و نوآوری

کمیسیون کد اخلاق:

کمیته‌های اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی با هدف نظارت اخلاق بر پژوهش‌های زیست پزشکی، تشکیل شده و برابر مفاد اسناد بین المللی و تطبیق آنها با فرهنگ و حقوق ملی، به شرکت کنندگان، پژوهشگران حامیان مالی، کارفرمایان، نهادها و سازمانهای دخیل در امور سلامت، مشاوره اخلاقی ارائه داده، طرح نامه ارائه شده را با الزامات شناخته و پذیرفته شده اخلاقی، ملی و بین المللی تطبیق می‌دهد و در صورت عدم مغایرت با الزامات اخلاقی، جهت انجام پژوهش "مصوبه اخلاقی" صادر نموده، در طول انجام تحقیق بر اجرای طرح‌های پژوهشی نظارت می‌کند. اصل آثار و نتایج پژوهش‌های زیست پزشکی که طرح نامه آن مصوب کمیته اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی نباشد، صرف نظر از عواقب و ضمانت‌های اداری و حقوقی، فاقد اعتبار و غیر قابل استناد و انتشار خواهد بود.

دبیر: دکتر محمدرضا نقوی، اداره کل برنامه‌ریزی و نظارت پژوهشی

شورای سیاست گذاری و نظارت آزمایشگاه‌های دانشگاه تهران

به منظور ارتقاء سطح علمی دانشگاه و تقویت انگیزه پژوهش و با توجه به گسترش روز افزون تقاضا برای ایجاد آزمایشگاه‌های جدید در دانشگاه، شورای سیاست گذاری و نظارت آزمایشگاه‌های دانشگاه به عنوان مرجع سیاست گذاری، رهبری، برنامه ریزی، حمایت، توسعه، نظارت و ارزیابی آزمایشگاه‌های دانشگاه تهران ایجاد می‌شود.

دبیر: دکتر امیررضا نریمانی / ‏‬مدیر امور آزمایشگاه‌ها