مؤسسه تحقیقات شاهدانه صنعتی و دارویی

تعداد بازدید:۸۳۷

تاریخچه

اهداف

  • آینده پژوهی و توسعه علوم و فناوری و نوآوری های مرتبط با صنعت گلخانه، تولید بذر، صنایع دارویی، غذایی، نوشیدنی، آرایشی - بهداشتی، فیبر، سلولز و کاغذ رنگ ها و روغن های مشتق از گیاه دارویی صنعتی شاهدانه/همپ و گیاهان دارویی راهبردی مشابه
  • افزایش بهره وری و رقابت پذیری صنایع مرتبط با ورود به حوزه تولید محصولات دارویی، غذایی و نوشیدنی و صنعتی جدید به زنجیره ارزش
  • تعریف، اجرا و تجاری سازی پروژه های مورد نیاز در زمینه های صنعتی، صنایع دارویی، غذایی، نوشیدنی، آرایشی-بهداشتی فیبر، سلولز و کاغذ، رنگ ها و روغن های مشتق از گیاه دارویی صنعتی شاهدانه/همپ و سایر گیاهان دارویی- صنعتی راهبردی مشابه
  • کمک به توسعه روابط و تعاملات خارجی و بین المللی با مراکز تأمین و ترویج فناوری های نوین و پیشرفته مرتبط
  • مشارکت در تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای توسعه و ارتقای بهره وری در صنایع مرتبط فوق الذکر؛
  • تقویت و ارتقاء جایگاه کشور در منطقه و دنیا از دیدگاه های علمی، اقتصادی و راهبردی.

ساختار

رییس: دکتر علیرضا سلامی

آدرس:

تلفن: