مؤسسه مطالعات سیاستگذاری اجتماعی و تعاون

تعداد بازدید:۷۲۸

تاریخچه

اهداف

  • گسترش مشارکت اجتماعی و مسئولیت پذیری اجتماعی در حوزه سیاست گذاری اجتماعی؛
  • توسعه دانش نظری و تجربی بومی در زمینه رفاه، عدالت اجتماعی و تعاون؛
  • تعامل و داد و ستد علمی بین المللی با موسسات دانشگاهی و تحقیقاتی مرتبط با سیاست گذاری اجتماعی

ساختار

رییس: دکترپویا علاءالدینی

آدرس: پل گیشا- جنب دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده علوم اجتماعی

تلفن: ۶۱۱۱۷۸۱۹