مؤسسه تحقیقات زیست محیطی آب و خاک

تعداد بازدید:۶۲۶

تاریخچه

اهداف

  • اجرای طرح‌های پژوهشی کاربردی، بنیادی و توسعه ای در زمینه محیط زیست آب و خاک و بررسی پیامدهای زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی آلودگی منابع آب و خاک در اثر فعالیتهای کشاورزی
  • انجام خدمات مشاوره علمی و فنی در ارتباط با برنامه‌های تحقیقاتی و مطالعاتی مورد نظر
  • ایجاد ارتباط فعال و سازنده با سایر مؤسسات، جوامع علمی و پژوهشی در داخل و خارج از کشور در چارچوب مقررات و ضوابط دانشگاه تهران
  • برنامه ریزی در جهت ثبت مالکیت معنوی، اختراعات و نوآوری‌ها و تلاش در جهت تجاری سازی دستاوردها و یافته‌های علمی
  • تهیه، تدوین و انتشار یافته‌های پژوهشی در قالب کتاب، نشریات و بروشورهای علمی و فنی و برگزاری همایش‌ها و دوره‌های تخصصی کوتاه مدت

ساختار

رییس:

آدرس:

تلفن: