مرکز مطالعات پیش نشانگرهای زلزله موسسه ژئوفیزیک

تعداد بازدید:۳۸۰

تاریخچه

اهداف

مطالعه و تحقیقات در مورد پیش نشانگرهای زلزله در راستای امکان سنجی پیش بینی وقوع زلزله و بررسی راهکارهای علمی و انجام پژوهش‌های سامان‌مند و بهره‌برداری از تحقیقات و مطالعات علمی و پژوهشی داخل و خارج کشور و ایجاد زمینه‌های خلاقیت و ابتکار و کمک و حمایت از مخترعین و مکتشفین برای دستیابی به وسایل و راه‌های پیش‌بینی زلزله.

ساختار

رییس: 

آدرس: 

تلفن: