اداره کل سیاستگذاری فناوری و نوآوری

تعداد بازدید:۲۵۸۸

در روزگار کنونی، جهان روز به روز بیشتر درگیر مسائل حوزه فناوری و نوآوری می شود و فناوری به صورت معمولی و روزمره در جزئی ترین مسائل زندگی هر فرد تاثیر گذار است. در این دوران دانش عامل قدرت است و فناوری راه استفاده از دانش.

دانشگاه تهران نیز با توجه به تاثیر گذاری و نقش که به عنوان نماد آموزش عالی کشور دارد، شایسته بود هر چه سریع تر با برنامه ریزی شایسته و یکپارچه در حوزه فناوری و نوآوری نیز به عنوان الگویی پیشرو و منتخب، منشا اثر باشد.

این برنامه ریزی از سال های گذشته شروع شده و تا کنون با موفقیت منجر به ایجاد تعدادی از المان های حوزه فناوری و نوآوری شامل موسسات پژوهشی، پارک علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز نوآوری شده است. برخی از قوانین تاثیرگذار مانند شهر دانش، شبکه فناوری، سرمایه گذاری و حق بهره برداری بلند مدت نیز به تصویب رسیده است.

با در نظر گرفتن وسعت و گستردگی دانشگاه و اینکه هر واحد دارای نقش و شرح وظایف مشخصی است، نیاز به وجود واحدی به عنوان هماهنگ کننده حوزه فناوری و نوآوری دانشگاه به صورت یکپارچه و هم افزا احساس می شد. این مهم با درایت رئیس محترم و معاون محترم پژوهش و فناوری وقت دانشگاه در سال 1400 به انجام رسید و اداره کل سیاستگذاری فناوری و نوآوری از اسفند ماه 1400 فعالیت خود را آغاز نمود.

با توجه به ماموریت تعریف شده برای این اداره کل، پیامدهای ذیل مورد انتظار است.

  • افزایش اثربخشی دانشگاه در تبدیل دانش به فناوری
  • هم افزایی واحدهای دانشگاه که در حوزه فناوری و نوآوری ایفای نقش می کنند
  • افزایش درآمد دانشگاه از حوزه فناوری و نوآوری
  • تحقق شعار دانشگاه در سومین برنامه راهبردی به عنوان دانشگاه کارآفرین و اثربخشی در ایجاد اشتغال برای دانش آموختگان در حوزه فناوری و نوآوری

آدرس وب سایت اداره کل سیاستگذاری فناوری و نوآوری

 

بخش‌های مرتبط