دانشجویان و پژوهشگران

تعداد بازدید:۹۶۵۳

بکارگیری پژوهشگر:

اعضای هیأت علمی و یا واحدهای پژوهشی جهت انجام طرح‌های پژوهشی می‌توانند از طریق دانشگاه فرد یا افرادی را بر اساس قرارداد برای انجام وظایف مشخص و برای مدت معین به صورت تمام و یا پاره وقت استخدام نمایند.

مسئول: فاطمه نعیمی خندابی، اداره کل پژوهش‌های کاربردی ‌‌‌‌‌‌‌

ادامه مطلب

پسادکتری:

دانش‌آموختگان دوره دکتری که از زمان فارغ‌التحصیلی آن‌ها بیش از ۵ سال نگذشته باشد و دارای مدرک دکتری در رشته تحصیلی مرتبط و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشند با توجه به پیشینه و توانایی‌های علمی و پژوهشی و براساس پروپوزال تحقیقاتی با عقد قرارداد دوره پسادکتری برای مدت یک سال این دوره را طی می‌نمایند.

مسئول: آزاده کریمی، اداره کل برنامه‌ریزی و نظارت پژوهشی

ادامه مطلب

مالکیت فکری:

اعضای هیأت علمی می‌توانند جهت حفظ مالکیت دستاوردهای پژوهشی اعضای هیأت علمی در قالب ثبت اختراع تقاضاهای خود را برای اداره کل نظارت و برنامه ریزی-پژوهشی، دفتر مالکیت فکری سرکار خانم کریمی ارسال نمایند.

مسئول: آزاده کریمی، اداره کل برنامه‌ریزی و نظارت پژوهشی

ادامه مطلب