حسابداری

تعداد بازدید:۶۸۴۰

امور مالی حوزه معاونت پژوهشی در شاخه های اداره کل طرح های کاربردی، اداره کل برنامه ریزی و نظارت، کتابخانه مرکزی و موسسه انتشارات مشغول به فعالیت است که هر کدام به نوبه خود الزامات و شرایط ویژه خود را به همراه دارند، که در اینجا صرفاً به ضروریات دو شاخه اصلی ذیل پرداخته می شود.

  • طرح های کاربردی، ابلاغی، ساتع و پژوهشگر
  • اعتبار ویژه (گرنت)

 

شماره حساب‌های معاونت پژوهشی


لینک دانلود فایل