مدیریت جامع آزمایشگاه‌ها

تعداد بازدید:۱۲۵۳۷

دفتر سفارش و تأمین تجهیزات وظیفه هماهنگی و نظارت بر سفارش خرید تجهیزات آزمایشگاهی و عملکرد آزمایشگاه‌های دانشگاه را بر عهده دارد.
هدف اصلی این دفتر استفاده بهینه از منابع مالی خرید تجهیزات آزمایشگاهی و هدایت در توسعه عملکرد آزمایشگاه‌های دانشگاه می‌باشد که جهت نیل به این اهداف وظایف ذیل را عهده دار است:

  • تعیین و توزیع سهمیه ارزی و ریالی و انجام امور اداری مرتبط با خرید تجهیزات، اخذ مجوزهای دولتی، بازرسی، بیمه، بانک، گمرک و نصب و راه اندازی تجهیزات
  • مدیریت خرید تجهیزات آزمایشگاهی واحدهای دانشگاه از نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران
  • مذاکره با شرکت‌ها، نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی به منظور افزایش منابع و استفاده بهینه از آنها
  • ارتقای ارتباط و هم افزایی آزمایشگاه‌های دانشگاه
  • برگزاری مناقصه خرید تجهیزات و پیگیری‌های لازم
  • برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دانشگاه تهران

آدرس: ساختمان پژوهشگاه واقع در خیابان ۱۶ آذر، خیابان نصرت، پلاک ۶ طبقه دوم

بخش های مرتبط