گروه پژوهشی بهینه سازی مهندسی

تعداد بازدید:۲۱۶۴

تاریخچه

 

اهداف

هدف گروه پژوهشی بهینه‌سازی در مهندسی انجام پروژه های علمی و تحقیقاتی در زمینه های مرتبط با بهینه سازی در رشته های مختلف مهندسی است. 

ساختار

رییس: دکتر یعقوب قلی پور

آدرس: خیابان ۱۶ آذر پردیس دانشکده‌های فنی طبقه ۳

تلفن: ۶۱۱۱۲۱۷۸-۶۱۱۱۵۱۷۷