اعضای هیات علمی

تعداد بازدید:۱۱۴۹۸

گرنت یا اعتبار ویژه پژوهشی:

اعتبار ناشی از ارزش گذاری فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیأت علمی می‌باشد. که بر اساس کمیت و کیفیت دستاوردهای پژوهشی جهت هزینه کرد در امور پژوهشی پرداخت می‌گردد.

مسئول: سرور شجاعی رنجبر، اداره کل برنامه‌ریزی و نظارت پژوهشی

ادامه مطلب

طرح‌های پژوهشی بنیادی:

طرح‌های پژوهشی که اعتبار آن از محل اعتبار ویژه اعضای هیأت علمی تأمین می‌گردد و در راستای برنامه جامع تحقیقات ایشان می‌باشد.

مسئول: سرور شجاعی رنجبر، اداره کل برنامه‌ریزی و نظارت پژوهشی

ادامه مطلب

طرح‌های پژوهشی کاربردی:

آن دسته از قراردادهای پژوهشی که اعتبار آن از طریق عقد قرارداد با دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و خصوصی و سازمان‌های خارج از دانشگاه تأمین می‌شود طرح پژوهشی کاربردی تلقی می‌گردند. پس از ارائه پروپوزال و تصویب آن توسط کارفرما پیش نویس قرارداد مورد بررسی قرار گرفته و قرارداد توسط صاحبان امضای مجاز امضا می‌شود.

مسئول:زینب جوانمردی، اداره کل پژوهش‌های کاربردی

ادامه مطلب

طرح‌های کاربردی شخصی:

طرح‌های کاربردی که مستقیماً بین کارفرما و عضو هیأت علمی منعقد شود طرح کاربردی شخصی نامیده می‌شود. عموماً معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری، صندوق حمایت از پژوهشگران و بعضی از نهادها و شرکت‌ها با اعضای هیأت علمی بصورت مستقیم و بدون دخالت دانشگاه قرارداد پژوهشی عقد می‌نمایند.

مسئول: محمد حسین حاج ابراهیمی، اداره کل پژوهش‌های کاربردی

ادامه مطلب

طرح‌های بند ح تبصره ۹ قانون بودجه:

بر اساس بند ح تبصره ۹ قانون بودجه سال ۹۹ حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی هر یک از شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (مندرج در پیوست ۳ قانون بودجه) می‌بایست به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اختصاص یابد. به همین منظور شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت...

مسئول: زینب جوانمردی، اداره کل پژوهش‌های کاربردی

ادامه مطلب

ماده ۵۶ قانون الحاق:

کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه‌های موضوع ماده (۵۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵/۰۸/ ۱۳۸۴ مکلف‌اند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، یک درصد از اعتبارات تخصیص یافته هزینه‌ای به استثنای فصول (۱) و (۶) و در مورد شرکت‌های دولتی از هزینه‌های غیر عملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند.

مسئول: زینب جوانمردی، اداره کل پژوهش‌های کاربردی

ادامه مطلب

سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد):

سامانه تدارکات الکترونیک دولت که به منظور ارائه نیازهای مناقصه گذاران (کارفرما) به مناقصه گران (تأمین کنندگان) راه اندازی شده است. اعضای هیأت علمی به منظور اعلام شرکت در مناقصات سامانه مذکور می‌بایست از طریق اتوماسیون اداری درخواست خود را به همراه مشخصات و مستندات مورد نیاز به مدیرکل پژوهش‌های کاربردی اعلام نمایند. پس از بررسی مستندات اطلاعات در سامانه توسط کارشناس ستاد جناب آقای مهندس بلالی بارگذاری و به مناقصه گذار ارسال می‌گردد. لازم به ذکر است کلیه خدمات قابل ارائه در سامانه مذکور پس از تأیید مناقصه گذاران مشمول پرداخت کارمزد مصوب سامانه می‌باشند. در صورت پذیرش پیشنهاد دانشگاه سایر اقدامات همانند قراردادهای کاربردی صورت می‌پذیرد.

مسئول: مهدی شریفی آشتیانی، اداره کل پژوهش‌های کاربردی

بکارگیری پژوهشگر:

اعضای هیأت علمی و یا واحدهای پژوهشی جهت انجام طرح‌های پژوهشی می‌توانند از طریق دانشگاه فرد یا افرادی را بر اساس قرارداد برای انجام وظایف مشخص و برای مدت معین به صورت تمام و یا پاره وقت استخدام نمایند.

مسئول: فاطمه نعیمی خندابی، اداره کل پژوهش‌های کاربردی

ادامه مطلب

پسادکتری:

دانش‌آموختگان دوره دکتری که از زمان فارغ‌التحصیلی آن‌ها بیش از ۵ سال نگذشته باشد و دارای مدرک دکتری در رشته تحصیلی مرتبط و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشند با توجه به پیشینه و توانایی‌های علمی و پژوهشی و براساس پروپوزال تحقیقاتی با عقد قرارداد دوره پسادکتری برای مدت یک سال این دوره را طی می‌نمایند.

مسئول: آزاده کریمی، اداره کل برنامه‌ریزی و نظارت پژوهشی

ادامه مطلب

مالکیت فکری:

اعضای هیأت علمی می‌توانند جهت حفظ مالکیت دستاوردهای پژوهشی اعضای هیأت علمی در قالب ثبت اختراع تقاضاهای خود را برای اداره کل نظارت و برنامه ریزی-پژوهشی، دفتر مالکیت فکری سرکار خانم کریمی ارسال نمایند.

مسئول: آزاده کریمی، اداره کل برنامه‌ریزی و نظارت پژوهشی

ادامه مطلب

جایزه دکتر کاظمی آشتیانی (راتبه پژوهشی):

اعضای هیأت علمی رسمی و یا پیمانی مراکز آموزش عالی و پژوهشی معتبر کشور که بیش از یک‌سال از تاریخ جذب ایشان در یکی از دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور نگذشته باشد می‌توانند از این حمایت استفاده نمایند.

مسئول: آزاده کریمی، اداره کل برنامه‌ریزی و نظارت پژوهشی

ادامه مطلب

هسته پژوهشی:

هسته‌های پژوهشی مرکب از اساتید و پژوهشگران خارج از دانشگاه که برنامه مدونی حول یک محور پژوهشی مشخص اولویت‌دار دانشگاه و مورد نیاز کشور ارائه می‌نمایند.

مسئول: سرور شجاعی رنجبر، اداره کل برنامه‌ریزی و نظارت پژوهشی

ادامه مطلب

جشنواره پژوهش و فناوری:

این جشنواره هر ساله در هفته پژوهش به منظور تجلیل و قدردانی از پژوهشگران برتر برگزار می‌گردد.

مسئول: سرور شجاعی رنجبر، اداره کل برنامه‌ریزی و نظارت پژوهشی

ادامه مطلب

واحدهای پژوهشی:

مرکز، پژوهشکده، پژوهشکده‌ها و مؤسسات پژوهشی دانشگاه را شامل می‌گردد. سه نوع واحد پژوهشی نوع یک (مورد حمایت مالی دانشگاه)، دو (مستقل از لحاظ مالی) و سه (تقاضا محور) وجود دارند. این ساختارها جهت شبکه سازی بین محققان ملی و بین المللی و ارتباط دانشگاه با جامعه، صنعت، دستگاه‌های اجرایی و سیاستگذاری در حوزه‌های تخصصی و یا بین رشته‌ای ایجاد می‌شود.

مسئول:اصغر طاهری، اداره کل پژوهش‌های کاربردی

ادامه مطلب

برگزاری همایش‌های ملی و بین المللی:

درخواست برگزاری هرگونه رویداد علمی- پژوهشی و فناوری که توسط دانشگاه / پردیس / دانشکده‌های مستقل برگزار می‌گردد از طریق ارسال درخواست اتوماسیونی به اداره کل پژوهش‌های کاربردی صورت می‌گیرد.

مسئول: فاطمه نعیمی خندابی، اداره کل پژوهش‌های کاربردی

ادامه مطلب

فرصت مطالعاتی صنعتی:

پس از اعلام درخواست تقاضای فرصت مطالعاتی صنعتی و ارائه برنامه مطالعاتی توسط عضو هیأت علمی مشمول شرایط، درخواست ایشان مورد بررسی دانشگاه قرار گرفته و در صورت تأیید، قرارداد و یا تفاهم نامه‌ای پژوهشی بین دانشگاه و واحد عملیاتی مورد نظر منعقد می‌گردد.

مسئول: اصغر طاهری، اداره کل پژوهش‌های کاربردی

ادامه مطلب

سامانه شاعا:

سامانه شاعا به منظور شناسایی، شبکه‌سازی و به‌اشتراک‌گذاری تجهیزات وتوانمندی‌های آزمایشگاه‌های علمی کل کشور طراحی شده است. با استفاده از این سامانه تمامی پژوهشگران قادر خواهند بود تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به تجهیزات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.

مسئول: محمدحسین بخشی شیرکلائی، تجهیزات

ادامه مطلب

خرید تجهیزات، واردات و ترخیص کالا:

در مواردی که نیاز به خرید خارجی، واردات و ترخیص تجهیزات آزمایشگاه می‌باشد. لازم است تقاضا به همراه اسناد مرتبط برای دفتر تجهیزات ارسال گردد.

مسئول: بهروز قدیمی، تجهیزات

چاپ و انتشار کتاب در انتشارات دانشگاه:

روند درخواست چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه به شرح زیر می‌باشد:

  • ایجاد حساب کاربری در سایت مؤسسه انتشارات؛
  • ورود به حساب کاربری و ثبت کتاب از طریق لینک ثبت عنوان جدید؛
  • بررسی و ارزیابی اولیه در هر یک از شوراهای تخصصی و در صورت تأیید اولیه ارسال به داوری؛
  • پس از مرحله ارزیابی، در شورای تخصصی درباره اثر تصمیم‌گیری نهایی می‌شود؛
  • در صورت پذیرش اثر، ارسال متن برای ویرایش؛
  • ارسال متن ویراستاری شده به مرحله صفحه‌آرائی و طراحی جلد؛
  • اخذ مجوزهای لازم و عقد قرارداد؛
  • ارسال فایل اثر به مرحله تولید (چاپ).

مسئول: نظام آبادی، انتشارات

سامانه‌های معاونت پژوهشی:

سامانه‌های مرتبط: