نشریات

تعداد بازدید:۱۵۶۲۴

به طور کلی نشریات علمی به دو دسته ”بین المللی ” و ”داخلی” تقسیم می‌شوند که توضیحات مربوط به اعتبار و یا عدم اعتبار هریک در ذیل آمده است.

نشریات بین المللی

نشریات معتبر بین المللی:

نشریاتی که در کارگروه مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرند، در نهایت، با رأی اکثریت اعضا جزو یکی از دسته‌های زیر قرار خواهند گرفت:

 • نشریات +A : این دسته شامل نشریاتی است که در فهرست JCR می‌باشند و دارای ضریب کیفیت Q1 تا Q4 هستند. همچنین نشریاتی که در گروه هنر و علوم انسانی در پایگاه WOS نمایه می‌شوند.
 • اعتبار نشریه‌های Q3 و Q4 با دسترسی باز اجباری با تشخیص کارگروه تعیین خواهد شد.
 • نشریات A : نشریاتی که در پایگاه WOS دارای نمایه ESCI هستند و یا در پایگاه اسکوپوس نمایه می‌شوند و نیز ناشر شناخته‌شده دارند و معیارهای کیفی مندرج در ماده ۴ این آئین‌نامه را نیز داشته باشند.
 • نشریات B : نشریاتی بدون نمایه WOS یا اسکوپوس که از سوی ناشران کمتر شناخته شده منتشر می‌شوند و با تشخیص کارگروه دارای اعتبار بوده و معیارهای کیفی مندرج در ماده ۴ این آئین‌نامه را نیز داشته باشند.
 • چنانچه نشریه‌ای جزو یکی از دسته‌های فوق قرار گیرد، اما در فهرست نشریات نامعتبر دانشگاه تهران (نشریاتی که توسط کارگروه نامعتبر اعلام شده است)، یا در فهرست سیاه وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داشته باشد، نامعتبر و فاقد امتیاز می‌باشد.
 • نشریات C : نشریاتی که براساس معیارهای کیفی مندرج در ماده ۴ این آئین‌نامه اعتبار آن‌ها محرز نشود.
 • نشریات نوپا (D) : نشریاتی که حداقل دو سال از آغاز به کار آنها نگذشته باشد و حداقل چهار شماره از آنها منتشر نشده باشد. بررسی و ارزیابی این نشریه‌ها بعد از احراز شرایط فوق قابل‌انجام است.
 • نشریات نامعتبر (E) : نشریاتی که براساس معیارهای کیفی مندرج در ماده ۴ این آئین‌نامه بی‌اعتبار بودن آن‌ها محرز شود.
 • نشریات جعلی (F) : نشریاتی که نام و نشان علمی نشریات دیگر را جعل کرده و با ظاهرسازی دروغین، مثل قراردادن آرشیو مقاله ¬های نشریه اصلی، درج شاپای نشریه اصلی و یا ثبت دامنه با نام نشریه اصلی یا مشابه با آن و غیره به دنبال فریبکاری با هدف سودجویی هستند.

به نشریات گروه‌های C تا F امتیازی تعلق نمی‌گیرد.
با توجه به انتشار لیست سفید نشریات در سایت دانشگاه در سال ۱۳۹۵، باستحضار می‌رساند لیست مذکور مورد بازبینی قرارگرفته و می‌بایست تنها با مراجعه به فهرست‌های منتشر شده در این صفحه نسبت به تعیین اعتبار نشریه اطمینان حاصل نمائید. لذا لیست سفید سال ۱۳۹۵ از اعتبار خارج گردیده است.
باطلاع کلیه اعضای محترم هیأت علمی، دانشجویان، پژوهشگران و کارشناسان حوزه پژوهشی واحدهای تابعه دانشگاه می‌رساند جهت استعلام از اعتبار نشریه مورد نظر می‌بایست نسبت به تکمیل اطلاعات نشریه مطابق جدول زیر اقدام نموده و فایل تکمیل شده را به آدرس پست الکترونیکی کمیته اعتبارسنجی دانشگاه ارسال نمایند. بدیهی است چنانچه اطلاعات درخواستی مطابق فرم زیر تکمیل نشود به هیچ درخواستی پاسخ داده نخواهد شد.
فرم درخواست استعلام نشریات

نشریات نامعتبر بین المللی:

 • نشریات نامعتبر بین‌المللی تا پایان دی ماه ۱۴‌‌‌‌‌۰۱  [فهرست]
 • نشریات بدون امتیاز بین‌المللی تا اسفند ماه ۱۴‌‌‌‌‌۰۱ [فهرست]

به استحضار می‌رساند فهرست نشریات نامعتبر اعلام شده، نشریاتی است که توسط وزارت علوم، دانشگاه‌های معتبر در سطح کشور و کمیته اعتبارسنجی معاونت پژوهشی دانشگاه تهران نامعتبر اعلام شده و این معاونت نسبت به ادغام کلیه فهرست‌ها اقدام نموده است، این فهرست در پایان هر ماه به روزرسانی می‌گردد.
بدیهی است کلیه نشریات دارای ضریب کیفیت (Q) در پایگاه استنادی wos به شرط آنکه اوپن اکسس اجباری نباشند و در فهرست نشریات نامعتبر قرار نداشته باشند مورد تأیید این دانشگاه می‌باشد، لذا قبل از انتشار مقاله می‌بایست نشریه مورد نظر را در لیست نشریات نامعتبر جستجو نمائید، نشریاتی که دارای نمایه JCR می‌باشند ممکن است در لیست نشریات نامعتبر نیز معرفی شده باشند.

نشریات داخلی

باتوجه به تغییر ارزیابی نشریات در سامانه وزارت علوم و رتبه بندی نشریات بصورت الف ،ب،ج و د کمیته ارزیابی نشریات دانشگاه تهران نحوه ارزیابی نشریات داخلی را طی مصوبات جلسه برگزار شده در آبان ماه 1400 به شرح ذیل اعلام نموده است :  

مصوبات مربوط به ارزیابی نشریات داخلی 

 

 • نشریات علمی دارای اعتبار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  [پیوند]
 • نشریات دارای رتبه علمی وزارت بهداشت  [پیوند]
 • نشریات علمی - پژوهشی حوزه‌های علمیه[فهرست]
 • نشریات علمی - ترویجی حوزه‌های علمیه [فهرست]

برای مشاهده اطلاعات نشریات معتبر داخلی و مصوب وزارت علوم می‌توانید به سایت زیر مراجعه کرده و فرایند اعتبار نشریات علمی پژوهشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را ملاحظه نمائید.

برای جستجو و مشاهده اطلاعات نشریات معتبر علمی پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سایت زیر مراجعه نموده و فرایند بررسی اعتبار مجله مصوب وزارت بهداشت را ملاحظه نمائید.

برای جستجو و مشاهده اطلاعات نشریات معتبر علمی – پژوهشی و علمی – ترویجی حوزه‌های علمیه به سایت زیر مراجعه نموده و فرایند بررسی اعتبار مجله‌های مصوب این حوزه را ملاحظه نمائید.

به استحضار می‌رساند چنانچه نشریه داخلی در لیست نشریات مصوب “وزارت علوم” و ” وزارت بهداشت” و “حوزه های علمیه“ به شرح فوق نباشد از نظر دانشگاه بدون امتیاز و با رتبه C در نظر گرفته می‌شود. لذا در انتخاب نشریات علمی–پژوهشی مصوب وزارت‌خانه‌ها جهت انتشار مقالات فارسی دقت شود.

شماره تماس واحد علم سنجی و کمیته اعتبارسنجی: ۶۱۱۱۲۹۳ ۲
آدرس پست الکترونیکی کمیته اعتبارسنجی دانشگاه : Validjournal@ut.ac.ir