اصلاح نژاد انگور به منظور تولید ارقام بیدانه حبه درشت

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۱۲:۳۰ نمایشگاه مجازی دستاوردهای پژوهشــی
تعداد بازدید:۱۲۲۱

عنوان طرح پژوهشی:   اصلاح نژاد انگور به منظور تولید ارقام بیدانه حبه درشت

نام و نام خانوادگی محقق: دکتر علی عبادی-پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

انگورهای بیدانه ایرانی بسیار محدود و دارای حبه های ریز هستند. لذا در این طرح با تکیه بر تحقیقات اصلاح نژاد سعی شد تا بین ارقام با کیفیت حبه درشت به نسبت کم دانه و ارقام بیدانه ایرانی دورگ گیری شود و سپس دورگ ها ارزیابی شدند و در نهایت پس از گذشت حدود  بیست سال و انجام ازمون های مختلف از جمله ازمون تمایز ، یکنواختی و پایداری تعدادی از این ارقام بیدانه جدید (هشت رقم) که دارای حبه های درشت تر و گوشتی تر و زمان مناسب رسیدن بودند انتخاب و پس از تایید موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال معرفی شدند. در ادامه با عقد قرارداد با بخش خصوصی امتیاز تکثیر و فروش نهال ارقام برتر  به ان ها واگذار شد.

کاربردهای طرح پژوهشی :

 • جایگزینی ارقام بیدانه با کیفیت پایین با ارقام اصلاح شده با کیفیت بالا
 • افزایش در امد باغ داران
 • افزایش صادرات انگورهای بیدانه با قیمت بالاتر
 • این طرح پژوهشی چه موانع و مشکلاتی را برطرف میکند
 • بر طرف کننده مشکل پایین بودن کیفیت انگورهای بیدانه داخلی برای مصرف تازه خوری و صادرات


مزایا این طرح برای کشور :

 • افزایش امکان صادرات انگورهای تازه خوری بدلیل جذابیت بیشتر این ارقام برای بازارهای داخلی و خارجی
 • نمونه های داخلی و خارجی طرح شما چیست
 • هشت رقم برتر اصلاح شده که برتری ان ها به اثبات رسیده است و با ارقام خارجی قابل رقابت هستند


مزایای رقابتی طرح نسبت به سایر طرح ها :

 • هرکدام از این ارقام برتری هایی داشته اند که بمین علت انتخاب شده اند. در بین ارقام یادشده دو رقم از نظر زودرسی مشابه یاقوتی ولی از ان درشت تر و دارای خوشه بازتری هستند و می توانند جایگزین رقم یاقئتی شوند.
 • آینده متصور برای طرح پژوهشی شما چگونه است
 • با عقد قرارداد با بخش خصوصی با نظارت و مشارکت معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی این ارقام در دست تکثیر هستند و بزودی در اختیار باغ داران قرار خواهند گرفت.