هوشمندسازی شبکه توزیع با رویکرد حفاظتی

تعداد بازدید:۱۱۰۱

عنوان طرح پژوهشی: هوشمندسازی شبکه توزیع با رویکرد حفاظتی

نام و نام خانوادگی محقق: دکتر مهدی داورپناه - پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

هرکسی تابحال به دفعات قطع شدن برق در خانه یا محل کار را تجربه کرده است. و معمولا بعد از گذشت چند دقیقه تا چند ساعت مجددا برق وصل میشود. اما دقیقا در این مدت چه اتفاقی رخ می دهد؟!
زمانیکه برق یک محله قطع میشود، بصورت سنتی شما باید با اداره برق تماس بگیرید و اطلاع دهید. سپس اکیپ حوادث به منطقه ارسال میشود و به دنبال محل وقوع حادثه میگردند  بعد از پیدا کردن محل خطا، باید نزدیک ترین کلیدها به محل خطا را باز کرده و با انجام مانورهایی در شبکه، بخشهای سالم را تغذیه کرد. انجام این مراحل طولانی  باعث میشود که مصرف کنندگان زمان بی برقی بسیار زیادی را تحمل کنند. 
یکی از روشهای هوشمندسازی شبکه توزیع با رویکرد حفاظتی، به خودترمیمی یا  FLISR (فِلیسِر) معروف است. آزمایشگاه تحلیل حوادث شبکه برق دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران موفق به دستیابی به دانش هوشمندسازی شبکه توزیع با رویکرد حفاظتی شده است.
در این روش با نصب تجهیزات و ایجاد حداقل تغییرات، شبکه توزیع روئیت پذیر شده و باعث میشود به محض بروز خطا، از بی برق شدن مصرف کنندگان مطلع شویم و سپس محدوده وقوع آن را سریعا شناسایی کرده و ترجیحا بدون نیاز به اعزام نیرو به منطقه بتوانیم بخشهای سالم شبکه را وارد مدار کنیم تا اغلب مصرف کنندگان، پس از یکی دو دقیقه بی برقی، بتوانند دوباره از آن بهره مند شوند. 
از مزایای این طرح پژوهشی می توان به موراد زیر اشاره کرد

  • کاهش هزینه های بهره برداری و عیب یابی
  • کاهش مدت زمان بی برقی در شبکه
  • افزایش رضایت اجتماعی
  • خودکفایی در زمینه تولید تجهیزات حساس برای حفاظت و مونیتورینگ شبکه برق
  • بدست آمدن راهکار عملی برای ایجاد شبکه توزیع هوشمند

همچنین این طرح پژوهشی در شبکه های توزیع برق در سطح وزارت نیرو یا کلیه صنایع بزرگ کشور نیز قابل استفاده می باشد.