اداره کل برنامه‌ریزی و نظارت پژوهشی

تعداد بازدید:۲۱۹۶۰

اداره کل برنامه‌ریزی و نظارت پژوهشی واحدی به منظور هدایت و نظارت بر فعالیت‌های پژوهشی بوده و شامل سه بخش برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی، علم سنجی و مالکیت فکری می‌باشد. هدف اصلی این مجموعه افزایش کمیت و کیفیت فعالیت‌های پژوهشی براساس راهبردهای وزارت علوم و دانشگاه بوده و بدین منظور وظایف زیر برعهده این اداره کل می‌باشد:

  • پیشنهاد سیاست‌ها و نظارت بر برنامه‌های پژوهشی
  • تدوین ضوابط حمایتی از نوآوری‌ها، ابداعات و اختراعات
  • ارزیابی ثبت اختراعات داخلی و خارجی
  • برگزاری جشنواره پژوهش دانشگاه
  • تعریف شاخص‌های ارزشیابی تحلیل استنادی تولیدات علمی
  • ارزیابی و نظارت بر انتشار نشریات علمی – تخصصی و پایگاه‌های اطلاعات علمی
  • انجام کلیه امور مربوط به دوره‌های تحقیقاتی پسادکتری
  • انجام امور مربوط به تسهیلات بنیاد ملی نخبگان شامل: جایزه شهید چمران، جایزه علامه طباطبایی، جایزه دکتر کاظمی آشتیانی (راتبه پژوهشی) و تسهیلات نظام وظیفه تخصصی
  • انجام امور همایش‌های ملی و بین المللی
  • انجام امور بکارگیری اعضای پژوهشگر دانشگاه

 

بخش‌های مرتبط