موسسه انتشارات

تعداد بازدید:۱۳۹۴۳

مؤسسه‌ی انتشارات دانشگاه تهران در سال ۱۳۲۵ هجری شمسی تحت عنوان «اداره کل انتشارات دانشگاه تهران» تأسیس گردید. در سال ۱۳۲۷ «چاپخانه دانشگاه» تأسیس شد و در سال ۱۳۲۹ از ادغام دو واحد مذکور «مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران» پدید آمد. اکنون با توجه به جایگاه رفیع دانشگاه در تغذیه‌ی علمی و فرهنگی جامعه و خصوصاً با عنایت به مرجعیت دانشگاه تهران به‌عنوان نماد آموزش عالی کشور از یک سو و پیشرفت شتابان حوزه‌ی علم و نشر در سطح بین‌المللی و تحولات گسترده نیازهای داخلی و منطقه‌ای از سوی دیگر، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران با اهداف ذیل به فعالیت می‌پردازد.

  • گسترش مرزهای دانش از طریق انتشار آثار اصیل و نو
  • ترویج علم از طریق انتشار آثار ارزنده متناسب با سطح جهانی علم و نیازهای کشور
  • پاسداری از میراث مکتوب ایرانی - اسلامی از طریق انتشار آثار فاخر و ماندگار
  • ارتقای کمّی و کیفی صنعت نشر در کشور و ارائه‌ی الگویی در تراز جهانی با تأکید بر خوداتکایی و توانمندی اقتصادی از طریق تعامل با مؤسسات انتشاراتی معتبر داخلی و بین‌المللی. ‌‌‌‌‌‌

آدرس وب سایت موسسه انتشارات