تماس با ما

تعداد بازدید:۱۵۹۹

ردیف سمت نام و نام خانوادگی پست الکترونیک شماره تماس داخلی
۱ رئیس مؤسسه انتشارات دکتر  مرتضی اکبری - ۸۸۰۲۶۴۱۴ ۲۰۲
۲ معاون مؤسسه انتشارات منصور نظام آبادی فراهانی nezamabadi@ut.ac.ir ۸۸۰۱۲۷۸۴ ۳۰۰
۳ مسئول دفتر و رئیس امور اداری سیده زینب میرمحمدیان zmoahamadian@ut.ac.ir ۸۸۰۲۶۴۱۴ ۲۰۰
۴ کاردان امور اداری(امور مراسلات و رفاهی) رحمت الله تقی زاده taghizadeh1354@ut.ac.ir - ۲۱۳
۵ مسئول واحد مجلات علمی دانشگاه منصوره مرادحاصلی moradhaseli@ut.ac.ir ۸۸۰۱۲۰۷۸ ۳۱۲
۶ رئیس اداره انتشار کتاب علیرضا استواری a.ostovari@ut.ac.ir ۸۸۰۰۹۳۲۶ ۳۰۵
۷ کارشناس مسئول واحد تولید محتوا مهران مرادی mehran.moradi@ut.ac.ir ۸۸۰۰۱۰۸۰ ۳۰۷
۸ کارشناس واحد تولید محتوا رضوان رحمانی rezvanrahmani@ut.ac.ir - ۳۱۷
۹ کارشناس واحد تولید محتوا مریم خونساری - ۸۸۰۲۶۴۱۱ ۳۰۴
۱۰ کارشناس مسئول ویراستاری و صفحه آرایی فاطمه جهانگیری ajahangiri1385@ut.ac.ir ۸۸۶۳۰۸۵۰ ۳۰۹
۱۱ کارشناس ویراستاری و صفحه آرایی الناز تمیمی etamimi@ut.ac.ir - ۳۰۳
۱۲ کارشناس ویراستاری و صفحه آرایی مریم اسدشیر m.asadshir@ut.ac.ir - ۳۰۳
۱۳ کارشناس ویراستاری و صفحه آرایی سید ابراهیم اشک شیرین e.ashk_shirin@ut.ac.ir - ۳۱۰
۱۴ کارشناس ویراستاری و صفحه آرایی زهرا استواری - - ۳۰۳
۱۵ کمک کارشناس (مسئول صفحه آرایی) مریم دوج m.doj@ut.ac.ir ۸۸۰۲۴۹۶۹ ۳۰۱
۱۶ کارشناس مسئول سفارش و نظارت کیفی چاپ حسین محمدی mohammadi-82@ut.ac.ir ۸۸۰۱۲۰۷۹ ۳۱۱
۱۷ کمک کارشناس واحد سفارش و نظارت چاپ  رضا حاجی‌علیلو -   ۳۱۹
۱۸ کمک کارشناس (چاپ دیجیتال)  حسین خان‌محمدی - ۱۰۵
۱۹ کمک کارشناس (چاپ دیجیتال) موسی نصیریان -   ۱۰۵
۲۰  کمک کارشناس (برش و بسته‌بندی)  فرهاد کاظمی - ۱۱۲
۲۱ مسئول واحد بازاریابی و فروش مرتضی درودیان dorodian@ut.ac.ir ۸۸۰۲۶۴۱۳ ۱۰۳
۲۲ مسئول انبار کتاب محمد مهرابی یکتا m.yekta@ut.ac.ir - ۲۹۹
۲۳ کمک کارشناس فروش سهیل نباتیان nabatian@ut.ac.ir ۸۸۳۳۸۷۱۲ ۱۰۲
۲۴ مسئول فروشگاه شماره ۲ مهدی ملکی mehdimalaki@ut.ac.ir ۶۶۹۵۲۹۳۵ -
۲۵ مسئول فروشگاه شماره ۱ نوذر قربانی nghorbani1000@ut.ac.ir ۶۶۴۱۲۵۹۵ -
۲۶ کارشناس مسئول حسابداری نازنین فتوحی nfotoohi@ut.ac.ir ۸۸۳۳۴۳۰۹ ۲۰۶
۲۷ حسابدار زهرا نصر  - ۸۸۰۰۹۳۱۸ ۲۰۸
۲۸ امین اموال علیرضا عبدی alirezaabdi@ut.ac.ir - ۱۱۰
۲۹ کارپرداز هادی دلدار deldar@ut.ac.ir ۸۸۰۲۰۰۳۳ ۲۰۷
۳۰ کمک کارشناس حسابداری  محمد نیکمرام - ۸۸۰۰۹۳۱۸ ۲۰۸

 

آدرس: تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان فرشی مقدم (شانزدهم)، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

کدپستی: ۱۴۳۹۸۱۴۴۵۱

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵۶۴۶۴

تلفن: ۸۸۰۲۶۴۱۳ - ۸۸۳۳۸۷۱۲ - ۰۲۱

دورنگار: ۸۸۰۱۲۰۷۷ - ۰۲۱

ایمیل: Press@ut.ac.ir