تاریخچه

تعداد بازدید:۶۶۹

اداره کل‌ پژوهش‌های کاربردی دانشگاه (دفتر ارتباط با صنعت سابق) همزمان با تاسیس در اواخر دهه شصت صرفاً در زمینه‌های کارآموزی دانشجویی متمرکز بوده و وظیفه اطلاع‌رسانی عناوین اولویت‌های تحقیقاتی و پژوهشی دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی به معاونت‌های پژوهشی دانشکده‌ها و اعضای هئیت علمی دانشگاه را بر عهده داشته است.
از سال ۱۳۷۶ اداره کل پژوهش‌های کاربردی دانشگاه تهران ضمن معرفی ظرفیت‌های علمی به جامعه به ویژه دستگاه‌های اجرایی کشور و با هدف رفع نیازهای پژوهشی آنان، متناسب با درخواست‌ها و اولویت‌های منعکس شده، ضمن ارسال طرح‌های پیشنهادی، هماهنگی‌های لازم را جهت انعقاد قراردادهای بین دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی کشور و دانشگاه به عمل می‌آورد.

مدیران اداره کل پژوهش‌های کاربردی (ارتباط با صنعت) در سالهای گذشته:

دکتر علی وطنی- مدیر دفتر ارتباط با صنعت- دانشکده مهندسی شیمی – دانشکده فنی – از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱

دکتر کاظم بشارتی گیوی- مدیر دفتر ارتباط با صنعت- دانشکده فنی – از ۱۳۷۱

دکتر بهزاد مشیری- مدیر دفتر ارتباط با صنعت- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشکده فنی - تا شهریور ۱۳۷۶

دکتر مصباح بابالار - مدیر کل امور پژوهش های کاربردی – دانشکده کشاورزی - از مهر ۱۳۷۶ تا فروردین ۱۳۸۷

دکتر رحمت ستوده قره باغ- مدیر کل امور پژوهش های کاربردی – دانشکده مهندسی شیمی -دانشکده فنی- از فروردین ۱۳۸۷تا آبان ۱۳۹۰

دکتر محمد مهدی دهقان* - دانشکده دامپزشکی- از آذر ۱۳۹۰ تا بهمن ۱۳۹۳

دکتر علی باقر طاهری نیا*  _  دانشکده ادبیات و علوم انسانی – از بهمن ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۴

دکتر رحمت ستوده قره باغ - مدیر کل امور پژوهش های کاربردی-دانشکده شیمی - پردیس فنی - از دی ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۷

دکتر مهدی پور فتح -مدیر کل امور پژوهش های کاربردی- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - پردیس فنی- از اسفند ۱۳۹۷ تا اسفند ۱۴۰۰

دکتر علیرضا بدیعی - مدیرکل ارتباط با صنعت و جامعه- دانشکده شیمی - دانشکدگان علوم- از اسفند ۱۴۰۰ 

*ادغام اداره کل پژوهش‌های کاربردی با در اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی

لیست اسامی معاونین سابق اداره کل ارتباط با صنعت و جامعه:

۱- جناب آقای مهندس سید حسن موسوی 

۲- جناب آقای دکتر میثم موسایی

۳- جناب آقای مهندس امین باقری (از ۱۳۷۶ تا شهریور ۱۳۸۶) (بازنشسته)

۴- جناب آقای مهندس محمد علی گودرزی (از مهر ۱۳۸۶ تا مهر ۱۳۹۶ )

۵- جناب آقای دکتر هادی غفوریان (از آبان ۱۳۹۶ تا اسفند ۱۳۹۸)

۶- جناب آقای دکتر احمد علی یاری (از خرداد ۱۳۹۹ تا اسفند 1401)

۷- سرکار خانم مهندس زینب جوانمردی (از اسفند 1401 تاکنون)

لیست اسامی همکاران بازنشسته اداره کل ارتباط با صنعت و جامعه:
۱- سرکار خانم زهرا شجاعی
۲- سرکار خانم طاهره رشیدی
۳- سرکار خانم عصمت گل‌رو
۴- شادروان مرحوم جناب آقای نادر حمیدی
۵- جناب آقای مهندس علی اکبر علی یاری
۶- جناب آقای محمد رضا میری
۷- جناب آقای مسعود یوسفی
۸- جناب آقای مصطفی آهنگری
۹- جناب آقای وحید رضا بور بور
۱۰- جناب آقای صفر گیلانی