اخبار

نخستین موت کورت ملی (شبیه‌سازی دادگاه) حقوق مالکیت فکری

نخستین موت کورت ملی (شبیه‌سازی دادگاه) حقوق مالکیت فکری

مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، مؤسسه‌ای تحقیقاتی وابسته به دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه تهران است که با حدود ۵۰ سال سابقه فعالیت و با همکاری اعضای هیأت علمی این دانشکده، پژوهشگران و دانشجویان توانمند ...

کارگاه آموزشی مالکیت فکری - مهارت ۵ و ۶

کارگاه آموزشی مالکیت فکری - مهارت ۵ و ۶

مرکز مالکیت فکری اداره کل سیاست‌گذاری فناوری و نوآوری دانشگاه تهران، با همکاری «مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» و هماهنگی «مرکز آموزش‌های حرفه‌ای مدیران و کارکنان دانشگاه تهران»، کارگاه آموزشی ...