اداره کل پژوهش های کاربردی

تعداد بازدید:۱۰۳۹۲

اداره کل پژوهش‌های کاربردی دانشگاه واحدی جهت هدایت و هدفمند کردن پژوهش‌های دانشگاهی و تبادل دانش و فن آوری با سازمان‌ها، دستگاه‌های اجرایی و صنایع کشور می‌باشد.

هدف اصلی این مجموعه افزایش اثر بخشی پژوهش‌های دانشگاه بر صنعت، جامعه و زندگی شهروندان می‌باشد. جهت نیل به این هدف وظایف ذیل بر عهده اداره کل می‌باشد:

  • مذاکره با شرکت‌ها، نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی به منظور اخذ اولویت‌های پژوهشی و اطلاع رسانی به اعضای هیأت علمی بر حسب تخصص‌های مربوطه
  • ارسال پروپوزال‌های تحقیقاتی اساتید به کارفرمایان و انجام پیگیری‌های لازم
  • انعقاد قراردادهای پژوهشی، انجام امور اداری مرتبط و پیگیری امور بیمه، مالیات و سایر کسورات قراردادهای منعقد شده
  • تهیه، به روز رسانی و اصلاح آئین‌نامه ها و دستورالعمل‌های اجرایی پژوهش‌های کاربردی
  • سیاست گذاری و نظارت بر مؤسسات پژوهشی دانشگاه
  • انعقاد تفاهم نامه با سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای همکاری‌های پژوهشی
  • انجام امور مربوط به تسهیلات بنیاد ملی نخبگان
  • انجام امور همایش‌های ملی و بین المللی
  • انجام امور بکارگیری اعضای پژوهشگر دانشگاه